Yhteisömuusikko-erikoistumiskoulutus

yhteisömuusikko Metropolia

Musiikilla ja luovalla toiminnalla voidaan yhdistää ja rakentaa. Luovuus ja yhdessä toimiminen voivat toimia musiikin oppimisen tai kokemisen ympäristönä, lisätä voimavaroja ja tuoda uusia näkökulmia elämään.

Uusi yhteisömuusikko erikoistumiskoulutus on suunnattu sinulle, joka haluat saada työvälineiksesi luovan musiikillisen ryhmätoiminnan ohjaamisen ja taiteen soveltavan käytön menetelmiä. Se antaa valmiuksia musiikkitoiminnan ohjaamiseen monenlaisissa ympäristöissä musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla.  Koulutus sopii sekä musiikkialan korkeakoulututkinnon suorittaneille (esim. muusikko ja musiikkipedagogi) että muille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on musiikillista osaamista (esim. sosionomi ja geronomi).

Osallistavan musiikillisen ja luovan ryhmätoiminnan ohjaamisen ammattitaitoa tarvitaan

 • musiikin opetustehtävissä, joissa on tarkoitus luoda ryhmästä oppimisympäristö, jossa luovuus, yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemukset muodostavat oppimisen ytimen
 • musiikillisen ryhmätoiminnan ohjaamisessa ja taiteen soveltavassa käytössä esimerkiksi sosiaali- ja terveysaloilla.

Luovan ryhmätoiminnan hyvinvointia lisäävät mahdollisuudet hyödyttävät myös omaa työssä jaksamistasi tuomalla energiaa ja uusia näkökulmia ammatillisen jakamisen ja luovan, yhdessä oppimisen myötä. Tule ammentamaan osaamista Metropolia Ammattikorkeakoulun kehittämistyöstä sekä uraauurtavasta taiteen soveltavan käytön ja ryhmäopetuksen koulutuksesta!

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Erikoistumiskoulutus on ammattikorkeakoulujen uusi koulutusmuoto, joka on luotu tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle. Koulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja jo työelämässä toimiville.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on ammatillisen osaamisen laajentaminen ja erikoistuminen yhteisömuusikoksi.  Opinnot voidaan hyväksilukea soveltuvin osin YAMK-tutkintoon.

Rakenne (opintojen laajuus 30 op):

 • Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa 5 op
 • Syventävät opinnot 15 op
  • Ryhmäprosessin ohjaaminen osallistavassa musiikkitoiminnassa
  • Luovan toiminnan mahdollistaminen ryhmässä
  • Musiikki yhteisöjen hyvinvoinnin rakentajana
 • Kehittämisprojekti 10 op

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus käynnistyy vuonna 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen toteuttamista erityisrahoituksella.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan 11.1.2018- 11.1.2019 (to-la), kontaktiopetus päättyy 30.11.2018.

Yhteisömuusikon koulutus käynnistyy lukuvuonna 2017-2018 Metropoliassa, Centriassa, Savoniassa, sekä Tampereen, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakouluissa. Opinnot sisältävät sekä kaikille yhteisiä osioita ja keskinäistä verkostoitumista että jokaisen korkeakoulun oman profiilin mukaisia syventäviä opintoja. Metropolian syventävät opinnot keskittyvät luovaan, osallistavaan ryhmäopetukseen ja hyvinvointia lisäävän ryhmätoiminnan fasilitointiin.

Hakuaika

Hakuaika on 25.09.2017–08.10.2017 . HUOM! Jälkihaku on mahdollista 31.12.2017 saakka.  Koulutus alkaa tammikuussa 2018.

Hakulomakkeessa kysytään

 • henkilötietoja
 • tutkintoa, jolla hakee
 • työkokemusta

Lomakkeeseen liitetään neliosainen ennakkotehtävä:

 1. Portfolio/ePortfolio, jossa kuvaat toimintaasi ja tekemiäsi opintoja.
 2. Kuvittele tulevaisuuttasi koulutuksen jälkeen. Olet valmistunut koulutuksesta ja saanut sen myötä työtehtäviä, jotka ylittävät kaikki odotuksesi. Kerro, missä olet töissä, mitä teet ja kenen kanssa. Miten koulutus on auttanut sinua tähän pisteeseen?
 3. Kerro omin sanoin osaamis- ja oppimistarpeesi syventymiskohteen alueelta.
 4. Kirjoita alustava suunnitelma projektista, jonka voisit toteuttaa 10 op:n laajuisena vuoden aikana opinnoissa. Kenelle projekti on suunnattu? Ketkä ovat yhteistyökumppaneita? Mitkä ovat projektin tavoitteet ja miten niihin päästään?

Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa.

Opiskelijavalinta

Valintakokeet pidetään  2-3.11.2017, kutsut valintakokeisiin lähetetään 30.10.2017 sähköpostilla.

Valinnat suoritetaan marraskuun aikana, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Valintakokeen rakenne:

 1. Ennakkotehtävä (hakulomakkeen liitteenä)
 2. Soitto- ja/tai laulunäyte
 3. Ryhmätehtävä
 4. Yksilöhaastattelu

Hinta

Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukee erikoistumiskoulutusta lukuvuonna 2017-2018. Kustannukset opiskelijalle ovat vain 900 €.

Yhteystiedot

Kysymykset koulutuksesta ja valintakokeesta

Koulutuksen vastuuopettaja
lehtori Laura Huhtinen-Hildén
laura.huhtinen-hilden@metropolia.fi

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa koulutusta.