Yrittäjyysvalmiuksia
korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

Seuraava koulutus ja haku todennäköisesti syksyllä 2019. Ajankohdat ilmoitetaan kun asia varmistuu.

 

 

Oletko korkeakoulutettu maahanmuuttaja?

Oletko etsimässä työpaikkaa?

Oletko harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä?

Me autamme sinua kehittymään. Tule rakentamaan polkuasi työelämään sekä kehittämään kielitaitoasi ja verkostoitumaan.

KOKOMA-hanke.

EU-rahoituksella toimiva Kokoma -yhteishanke tarjoaa maksuttoman koulutuksen korkeakoulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseen.

Koulutuksen perustiedot

Ajankohta: 4.2.-10.5.2019

Opetuskieli: Suomi, tukikielenä englanti

Toteutustapa

 • Etäopetus
 • tapaamiset kasvokkain
 • online-tapaamiset
 • ryhmätyöskentely
 • itsenäinen opiskelu

Opiskelupaikat

Hinta: 0 €


Koulutuksen sisältö

 • Yrittäjyysvalmiuksia kehittävät moduulit
 • Suomi toisena kielenä (S2)-opetus
 • Valmennusleiri
 • Henkilökohtainen ohjausprosessi
 • Tehtävät yrityksissä ja aidoissa työelämätilanteissa

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu korkeakoulutetuille maahanmuuttajille.

Pääsyvaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tukea korkeakoulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksien ja ammatillisen suomen kielen kehittymistä sekä parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Lisäksi tavoitteena on edistää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia ja tukea heidän integroitumistaan yhteiskuntaan.

Toteutustapa

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta moduulista.

Opetuskielenä käytetään pääosin suomen kieltä, mutta tukikielenä voidaan käyttää englantia.

Opiskelijoita ohjataan henkilökohtaisesti koko opintokokonaisuuden ajan ja heitä tuetaan oman yrityksen perustamisessa tai oman alan työpaikan saamisessa.

Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hallintaa, koska pääosa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina. Verkko-opiskeluun tarvitaan tietokone, Internet-yhteys, kuulokemikrofoni ja web-kamera.

Opintojaksot

Opintojakson laajuus on 10 opintopistettä (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä) ja se toteutetaan pääasiassa verkossa.

Opintojakso sisältää

 • tapaamisia luokassa
 • online-tapaamisia
 • ryhmätehtäviä sekä
 • itsenäistä opiskelua.

Luokkatapaamisiin voi osallistua paikan päällä tai verkon välityksellä.

Osa tehtävistä pyritään toteuttamaan aidoissa työelämätilanteissa.

Valmennusleirit

Moduulien jälkeen opiskelijat osallistuvat valmennusleirille.

Opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita perustamaan oman yrityksen, osallistuvat Start up-leirille, jossa tarjotaan infoa ja ohjausta liikeidean kirkastamiseen ja yrityksen perustamiseen.

Opiskelijat, jotka haluavat suuntautua muualle työmarkkinoille, osallistuvat Get employed-leirille. Leirillä mm. päivitetään LinkedIn-profiili ja portfolio, sanoitetaan omaa osaamista sekä tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja toimintatapaa.

Hakeminen

Hae koulutukseen 5.11.2018 klo 08.00 - 19.12.2018 klo 16.00 Lamkin e-lomakkeella

Todistuskopiot

Haun lisäksi sinun tulee toimittaa kopio alkuperäisestä tutkintotodistuksesta 5.12.2018 mennessä osoitteeseen:

Lahden ammattikorkeakoulu
Minna Kämäri, Sosiaali- ja terveysala
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

tai

sähköpostin liitteenä minna.kamari@lamk.fi

Valintatilaisuus

Hakukelpoisille järjestetään ennen opintokokonaisuuden alkua valintakoe, joka toteutetaan käyttäen Skype-ohjelmaa. Valintakoetta varten hakija tarvitsee Internet-yhteyden, web-kameran sekä kuulokemikrofonin. Valintakokeessa opintokokonaisuuteen hakeneet haastatellaan. Lisäksi tilaisuudessa tehdään kirjallinen tehtävä, jolla selvitetään opiskelijoiden suomen kielen osaamista.

Kutsut valintakokeeseen ja ohjeet ääni- ja kuvayhteyden testaamiseen lähetetään 20.12.2018 mennessä sähköpostitse. Valintakoe järjestetään 8.1.2019. Linkki valintakokeeseen lähetetään jokaiselle hakijalle sähköpostitse.

Valinnat

Opintokokonaisuuteen valituille ilmoitetaan sähköpostilla opintokokonaisuuden aikataulu viimeistään 18.1.2019.


 • Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.
 • Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.
 • KOKOMA-hanke.

Yhteistyössä

Lahden ammattikorkeakoulu.
LUT-yliopisto.
Turun ammattikorkeakoulu.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk.

Maahanmuuttajien ohjauspalvelut ja osaamisen tunnistaminen

Ohjauspalvelut maahanmuuttajalle

Metropolia tarjoaa maahanmuuttajille myös erilaisia ohjauspalveluita sekä osaamisen tunnistamista.

AMK-opintoihin valmentavat koulutukset

Metropolia tarjoaa maahanmuuttajille ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta.