DigiSoTeOpe-täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalan opettajille

DigiSoTeOpe on 10 opintopisteen laajuinen koulutus, jossa saat valmiuksia

 1. tunnistaa lähihoitajan tulevaisuuden osaamistarpeita erityisesti hoitotyössä ja lääkehoidossa
 2. kehittää opetustasi osaamisperusteisesti vastaamaan näitä tarpeita ja
 3. hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä ja verkkopedagogiikkaa.

Koulutuksen osallistujista muodostuvalta opettajaverkostolta saat vertaistukea ammatilliseen kehittymiseesi. Verkosto myös jakaa ammatillista osaamista toisilleen.

Tavoite

Toisen asteen ammatillisten oppilaitoksen hoitotyön opettajana pystyt kehittämään Hoito ja huolenpito -tutkinnonosaan liittyviä hoitotyön ja lääkehoidon sisältöjä osaamisperusteisesti vastaamaan tulevaisuuden lähihoitajan osaamistarpeita hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä ja verkkopedagogiikkaa.

Sisältö

Koulutuksessa tuotat ja pilotoit omassa oppilaitoksessasi tulevaisuuden hoitotyön tai lääkehoidon osaamistarpeisiin vastaavan opintojakson digipedagogiikkaa hyödyntäen. Koulutus kannustaa myös oman organisaation opetuksen kehittämiseen ja uudistamiseen.

Sisällölliset painopistealueet

 1. Tulevaisuuden osaamistarpeet lähihoitajakoulutuksessa
 2. Digitaalisten oppimisympäristöjen pedagogiikka ja jatkuva, ohjaava arviointi
 3. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ja digitaalisten oppimisympäristöjen integrointi opetussuunnitelmaan ja opetusjaksoihin

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan kahdessa rinnakkaisryhmässä (A ja B), joissa on 25 opiskelijaa.

Syksy 2016

 • Kaikille yhteinen lähiopetuspäivä 8.12.2016 klo 10-16 Metropolian tiloissa osoitteessa Bulevardi 31, Helsinki

Kevät - syksy 2017

Webinaarit, opiskelu kotipaikkakunnalta käsin:

 • 17.1. klo 9-11.15
 • 15.3. klo 9-11.15 
 • 23.8. klo 9-11.15 

Lähipäivät osoitteessa Bulevardi 31, Helsinki

 • Ryhmä A lähipäivät

  • 14.2. klo 10-15.30
  • 15.2. klo 9-14.30
  • 5.4. klo 10-15.30
  • 3.10. klo 10-15.30
  • 4.10. klo 9-14.30

 • Ryhmä B lähipäivät

  • 8.2. klo 10-15.30
  • 9.2. klo 9-14.30
  • 6.4. klo 10-15.30
  • 10.10. klo 10-15.30
  • 11.10. klo 9-14.30

Kolme kehittämistehtävää tukevaa välitehtävää, joissa opiskelijat rakentavat ja pilotoivat ryhmissä digikursseja liittyen hoitotyöhön ja lääkehoitoon. Tähän liittyvä verkkotutorointi

 • Verkkotutorointi  A+B

  • 9.3.
  • 28.3.
  • 10.5.
  • 4.9.

 • Verkkotutorointi  ryhmä A

  • 28.2.
  • 12.10.
  • 13.11.

 • Verkkotutorointi  ryhmä B

  • 1.3.
  • 2.11.
  • 20.11.

Loppuseminaari 11.12.2017 klo 10-15.30 

Lisätietoja

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Stadin ammattiopiston ja Amiedun kanssa.

Opetushallituksen rahoittama hanke

Opetushallitus on myöntänyt DigiSoTeOpe-hankkeelle 60 000 euron rahoituksen, joka kestää vuoden 2017 loppuun. Hankkeen lopuksi järjestetään DigiSoTeOpe -seminaari, jossa esitellään muun muassa hankkeeseen osallistuneiden opettajien kehittämistehtäviä.

Hyödyt osallistujien organisaatioille

 • digipedagogiikan hallitsevia asiantuntijaopettajia
 • digipedagogiikkaa hyödyntävät opintojaksot, joiden sisällöissä huomioitu uuden OPS:n asettamat osaamisvaatimukset sekä mahdollisuus amk-yhteistyöhön
 • yksilöllisen opinnoissa etenemisen ja nopeamman työelämään siirtymisen mahdollistaminen

Lähiopetus osoitteessa Bulevardi 31, Helsinki

Kampuksen tarkemmat tiedot