Digitaaliset työvälineet opetuksessa, syksy 2019, 5 op

Digiosaaminen haltuun opetuksessa

Maksuton Digitaaliset työvälineet opetuksessa -koulutus tapahtuu verkossa ja se on suunnattu toisen asteen ja peruskoulutuksen opetushenkilöstölle. Koulutus kannustaa sinua kehittämään omia digitaitojasi ja ottamaan käyttöön eri välineitä rohkeammin ja monipuolisemmin.

Päivitä digiosaamisesi uudelle tasolle

Innostu ja motivoidu hyödyntämään uutta teknologiaa yhteisöllisen pedagogiikan tukena! Koulutuksessa kehität digiosaamistasi ja saat valmiuksia valita työhösi soveltuvat digitaalisen oppimisympäristön elementit.

Saat hyödyllistä käytännön tietoa digipedagogiikan mahdollisuuksista sosiaalisesta mediasta yhteisöllisen oppimisen työvälineisiin. Aiheita työstetään vuorovaikutteisesti kouluttajien ja osallistujien kesken.

Aikataulu - opetus verkossa keskiviikkoisin klo 13-15

 • 11.9.2019
 • 25.9.2019
 • 9.10.2019
 • 30.10.2019
 • 13.11.2019
 • 27.11.2019
 • 11.12.2019

Koulutukseen osallistutaan verkossa eli tarvitset tietokoneen, jossa on nettiyhteys, kaiuttimet tai kuulokkeet ja mielellään web-kameran. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita, eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista. Verkkoluennot tallennetaan ja voit katsoa niitä myös jälkikäteen.

Keskeiset teemat ja sisällöt

Teema 1: Digitaaliset välineet osana kouluyhteisön työnteon tehostamista

Teemakokonaisuus keskittyy sähköisiin työvälineisiin osana yhteisöllistä työntekoa. Analysoit omaa toimintaympäristöäsi ja tunnistat kehittämiskohteita digivälineiden hyödyntämiseen osana yhteisöllistä työskentelyä.

 • Kouluyhteisön digitalisoituminen
 • Työskentely digitaalisissa ympäristöissä
 • Osaamisen jakaminen ja verkostoituminen sosiaalisessa mediassa

Teema 2: Digitaaliset välineet osana vuorovaikutteista opetusta

Teemakokonaisuudessa keskitytään digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen erilaisissa pedagogisissa ratkaisuissa. Perehdyt erilaisiin yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen välineisiin sekä verkko-opetuksen vuorovaikutteisiin menetelmiin. Suunnittelet ja toteutat digitaalisia työkaluja hyödyntäviä kokeiluja osana omaa opetustasi tai työtäsi.

 • Näkökulmia digipedagogiikkaan
 • Yhteisöllinen oppiminen ja tiedon tuottaminen
 • Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa
 • Digitaalinen opetussisältö ja tekijänoikeudet
 • Arviointi

Ilmoittautuminen

Koulutus järjestetään Opetushallituksen tuella ja on siten opetustoimessa työskenteleville maksuton. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisaika päättyy 31.8.2019.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2019 yhdelletoista hankkeelle
 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Kouluttajat

Henna-Liisa Palojärvi

Anne-Mari Raivio

Pertti Vilpas

Kouluttajamme toimivat Metropolian liiketalouden digitaalisia työkaluja hyödyntävän pedagogiikan kehittäjinä. Heillä on pitkäaikainen kokemus opettamisesta ja työelämässä toimivien henkilöiden kouluttamisessa sekä tutkinto- että yrityskoulutuksissa.