Digitaaliset työvälineet opetuksessa 2018, 5 op

Digiosaaminen haltuun opetuksessa

Maksuton Digitaaliset työvälineet opetuksessa -koulutus tapahtuu verkossa ja se on suunnattu toisen asteen ja peruskoulutuksen opetushenkilöstölle. Koulutus kannustaa sinua kehittämään omia digitaitojasi ja ottamaan käyttöön eri välineitä rohkeammin ja monipuolisemmin.

Päivitä digiosaamisesi uudelle tasolle

Hyödynnätkö verkkokokouksia ja pilvipalveluita arjen työssäsi? Onko LinkedIn-profiilisi ajan tasalla? Haluatko käyttää opetuksessasi erilaisia verkkopedagogisia ratkaisuja?

Innostu ja motivoidu hyödyntämään uutta teknologiaa yhteisöllisen pedagogiikan tukena! Koulutuksessa kehität digiosaamistasi ja saat valmiuksia valita työhösi soveltuvat digitaalisen oppimisympäristön elementit.

Saat hyödyllistä käytännön tietoa digipedagogiikan mahdollisuuksista sosiaalisesta mediasta yhteisöllisen oppimisen työvälineisiin. Aiheita työstetään vuorovaikutteisesti kouluttajien ja osallistujien kesken.

Aikataulu - opetus verkossa keskiviikkoisin klo 13-15

• 12.9.2018
• 26.9.2018
• 10.10.2018
• 31.10.2018
• 14.11.2018
• 28.11.2018
• 12.12.2018

Koulutukseen osallistutaan verkossa eli tarvitset tietokoneen, jossa on nettiyhteys, kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mielellään web-kameran. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita, eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista. Verkkoluennot tallennetaan ja voit katsoa niitä myös jälkikäteen.

Keskeiset teemat ja sisällöt

Teema 1: Digitaaliset välineet osana kouluyhteisön työnteon tehostamista

Teemakokonaisuus keskittyy sähköisiin työvälineisiin osana yhteisöllistä työntekoa. Analysoit omaa toimintaympäristöäsi ja tunnistat kehittämiskohteita digivälineiden hyödyntämiseen osana yhteisöllistä työskentelyä.

 • Verkkokokousympäristöt
 • Toimiva työyhteisö ja viestintä: pilvipalvelut
 • Sosiaalinen media ammatillisen tiedon ja osaamisen jakamisen välineenä

Teema 2: Digitaaliset välineet osana vuorovaikutteista opetusta

Teemakokonaisuudessa keskitytään digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen erilaisissa pedagogisissa ratkaisuissa. Perehdyt erilaisiin yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen välineisiin sekä verkko-opetuksen vuorovaikutteisiin menetelmiin. Suunnittelet ja toteutat digitaalisia työkaluja hyödyntäviä kokeiluja osana omaa opetustasi tai työtäsi.

 • Näkökulmia verkkopedagogiikkaan
 • Digitaalinen oppimateriaali ja tekijänoikeudet
 • Yhteisöllinen oppiminen ja tiedon tuottaminen
 • Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa
 • Webinaarit, videoidut luennot, flipped classroom

Ilmoittautuminen

Koulutus järjestetään Opetushallituksen tuella ja on siten opetustoimessa työskenteleville maksuton. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisaika päättyy 31.8.2018.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2019 yhdelletoista hankkeelle
 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Kouluttajat

Digiosaaminen haltuun_Anne-Mari Raivio

Anne-Mari Raivio

Pertti Vilpas Digiosaaminen haltuun

Pertti Vilpas

Kouluttajamme toimivat Metropolian liiketalouden digitaalisia työkaluja hyödyntävän pedagogiikan kehittäjinä. Heillä on pitkäaikainen kokemus opettamisesta ja työelämässä toimivien henkilöiden kouluttamisessa sekä tutkinto- että yrityskoulutuksissa.