Syvennä tietojasi perinteisistä materiaaleista ja niiden käytön historiasta ja käyttötekniikoista. Kurssilla käsiteltävät materiaalit valikoituvat osanottajien kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Niitä voivat olla erilaiset pintakäsittelyt, pigmentit, tekstiilikuidut, nahka, paperi jne. Opi tunnistamaan materiaaleja silmämääräisesti ja laboratorion perusvälineitä ja testejä käyttäen. Opi tunnistamaan materiaalien vaurioita ja niiden aiheuttajia.

Koulutuksen kuvaus

Kulttuuriperintöä opettajille -koulutus (10 op) on suunnattu 2. asteen ammatillisille opettajille, lukioiden historian ja kemian opettajille sekä vapaan sivistystyön piirissä toimiville opettajille.

Koulutus syventää tietämystä kulttuuriperinnön materiaalien käytön historiasta, erilaisista perinteisistä materiaaleista ja niiden vaurioitumiseen liittyvistä terveysriskeistä. Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia kulttuuriperinnön yhteydestä omaan opetusalaan ja mahdollistaa verkostoitumisen eri alojen osaajien kanssa.

Koulutus tapahtuu Metropolia Ammattikorkeakoulun konservoinnin tutkinto-ohjelman laboratorioissa Arabian kampuksella

Konservoinnin tutkinto-ohjelma koostuu huonekalujen, tekstiilien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden ja interiöörien, paperimateriaalien ja maalaustaiteen konservoinnin erikoistumisalueista. Ohjaavat lehtorit ovat alansa materiaalien asiantuntijoita. Lisätietoja eri konservoinnin suuntautumisista

Toteutustapa ja laajuus

Koulutus toteutetaan syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana verkko- ja lähiopintoina. Lähijaksoja on yhteensä kuusi. Lähijaksojen välillä osallistuja tutustuu seuraavaan lähijakson teemaan lähdeaineiston ja tehtävien avulla. Lähijaksolla syvennetään osaamista teeman aihealueesta teorian ja käytännön harjoitustehtävien kautta konservoinnin laboratorioissa. Kurssin perusteella syntyy täydennyskoulutuksen lopputyö, jota osallistuja voi käyttää oman alansa opetuksessa. Viimeiseen jaksoon sisältyy asiantuntijan opastuksella tehtävä vierailu kulttuuriperintökohteeseen Helsingin lähialueella.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 10 opintopistettä (270 laskennallista tuntia, sisältäen lähi- ja etäopiskelun). Saadakseen opintokokonaisuudesta todistuksen osallistujan tulee osallistua koko koulutuskokonaisuuteen. Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta ja siten osallistujalle maksutonta.

Kohderyhmä

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Se on tarkoitettu 2. asteen ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön työsuhteessa oleville opettajille. Seuraaville opettajille koulutus soveltuu erityisen hyvin:

 • puu- ja pintakäsittelyala
 • sisustusala
 • restaurointi- ja rakennusala
 • verhoilu
 • entisöinti
 • humanistinen ala
 • lukioiden historian ja kemian opettajat
 • teknisen ja tekstiilityön opettajat

Sisältö

 • Kulttuuriperinnön keskeiset materiaalit, niiden käytön historia ja vaurioitumisen mekanismit
 • Kulttuuriperinnön materiaalien tutkimusmenetelmät perustasolla
 • Digitaalisen dokumentoinnin perusteista, analyyttisen valokuvauksen mahdollisuudet
 • Dokumentoinnin perusperiaatteet ja perehtyminen kulttuuriperintökohteeseen ja sen materiaaleihin

Koulutuksen lähijaksot

Lähijaksoilla päivät ovat päätoimisia opiskelupäiviä (n. 8 h). Opetus on päiväopetusta eli opetus toteutetaan klo 8 ja 17 välillä. Alustavasti koulutus on suunniteltu toteutettavan niin, että kahden päivän jaksoista ensimmäisenä päivänä on lähiopetusta klo 9-17 ja toisena päivänä klo 9-14. Yhden päivän jaksoissa koulutusta klo 10-17. Aikataulu varmistuu lähempänä koulutusta.

Kulttuuriperinnön keskeiset materiaalit, niiden käyttöhistoria ja vaurioitumisen mekanismit

 • Lähipäivät: 26.-27.10.2018

Kulttuuriperinnön materiaalien tutkimusmenetelmät perustasolla

 • Lähipäivät: 14.-15.12.2018

Digitaalisen dokumentoinnin perusteista, analyyttisen valokuvauksen mahdollisuudet

 • Lähipäivät: kevät 2019

Kulttuuriperintökohteiden dokumentoinnin perusperiaatteet ja vierailu kulttuuriperintökohteeseen

 • Lähipäivät: kevät 2019

Haku koulutukseen

Haku koulutukseen tapahtuu e-lomakkeella 16.8.-5.10.2018. Hakijoille ilmoitetaan hakuajan päätyttyä, onko heidät hyväksytty koulutukseen. Hakijan on täytettävä OPH:n asettamat kohderyhmäkriteerit.

Koulutukseen valitaan maksimissaan 14 opiskelijaa. Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta, ja siten osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa kuitenkin osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Kouluttajat

lehtori Kirsi Perkiömäki, FM

 • materiaali- ja konservointikemian asiantuntija
 • materiaalitutkimuksen menetelmät

lehtori Paula Niskanen, FM, konservaattori AMK

 • huonekalujen konservointi
 • interiöörien, sisustuksen ja muotoilun historia
 • materiaalien käyttöhistoria

Kouluttajilla on laaja kokemus kulttuuriperintöalan asiantuntijoiden koulutuksesta. Kouluttajat ovat tehneet useita yhteistyöhankkeita kulttuuriperintöalan instituutioiden ja yritysten kanssa ja heillä on laaja alan kotimainen ja kansainvälinen verkosto.

Lisätietoa

Koulutuksen perustiedot tällä sivulla. Www-sivun lyhytosoite on metropolia.fi/kulttuuriperintoa-opettajille

Kirsi Perkiömäki
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2019 yhdelletoista hankkeelle
 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.