Muutoksen johtaminen toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa

Kohderyhmä

Muutosjohtamisen koulutus on tarkoitettu tukemaan ajankohtaisten muutosten positiivista toteuttamista toisen asteen oppilaitoksissa. Koulutus soveltuu muutosjohtamisen tukemiseen oppilaitoksessa myös siten, että koulutukseen osallistuu oppilaitoksesta johtajan/päällikön lisäksi toinenkin henkilö, joka voi olla esimerkiksi opettaja tai hallintohenkilö.

Tavoite

Koulutus vastaa toisen asteen johtamisen ajankohtaisiin haasteisiin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitus on muuttumassa. Samalla järjestäjäkenttää myllerretään ja opetussuunnitelmat uudistuvat. Miten selvitä muutoksissa mukana ja varmistaa laadukas, alueellisesti vaikuttava toisen asteen ammatillinen koulutus tulevaisuudessakin?

Koulutus tarjoaa asiantuntijapuheenvuoroja, vertaistyöskentelyä, organisaatiokohtaista sparrausta sekä välitehtäviä, joilla voidaan tarpeen mukaan osallistaa myös oppilaitoksen henkilöstöä ja johtoryhmää strategiseen työskentelyyn.

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- ja etätyöskentelynä. Lähiopetuspäivät keskittyvät neljään teeman painotettuna osallistujien tarpeiden mukaan. Koulutuksen punaisena lankana on strategiatyö, jota tarkastellaan kunkin lähijakson teeman kautta. 

Koulutuspäivien rakenne on aina seuraava:

Torstai:
10-12.30 Koulutuksen aloitus / etätehtävän purku
12.30-13.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30-17 Asiantuntijapuheenvuoro ja workshop; kahvitauko noin 15.00

Perjantai:
9-12 Muutoslaboratorio (työnohjauksellinen pienryhmätyöskentely)
12-13 Lounas (omakustanteinen)
13-14.30 Johtajuuden näyttämö (casetyöskentelyä), kahvitauko
14.30 (noin)-16 Etätehtävän valmistelu

Kouluttajat

Vastuullisena ohjaajana toimivat MuT, TO Leena Unkari-Virtanen ja KM, TO Päivi Rahmel. Osallistujien henkilökohtaisesta sparrauksesta vastaa edellisten kanssa organisaatiokonsultti, Senior Coach Jukka-Pekka Heikkilä. Asiantuntijoina koulutuksessa ovat mm. johtamiskouluttajat Jukka Ahonen ja OKM:n edustaja. Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa Bulevardi 31, Helsinki.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen mahtuu 24 osallistujaa. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin enintään kolme osallistujaa samasta oppilaitoksesta. Ilmoittautuminen on sitova. Koulutukseen ilmoittautuminen päättyy, kun koulutuksen osallistujamäärä täyttyy.

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Leena Unkari-Virtanen
leena.unkari-virtanen(at)metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tuottaja Pirjo Aittomäki
Puh. 040 195 4107, pirjo.aittomaki(at)metropolia.fi

 

 

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2019 yhdelletoista hankkeelle
 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Koulutuksen teemat

16.-17.11.2017
Systeemisyys ja muutoksen johtaminen

 • rakenteen ja rahoituksen muutokset (puhuja OPH:sta)
 • muutosjohtaminen
 • johtaminen kompleksisissa ja muuttuvissa systeemeissä
 • strategiatyön merkitys, tilannekartoitus osallistuvissa organisaatioissa
 • organisaatiokohtaisten tavoitteiden asettaminen

8.-9.2.2018
Dialogi johtamisen välineenä

 • dialogisuus
 • johtajan roolit
 • organisaatiokohtaisten toimenpiteiden käynnistäminen

1.-2.3.2018
Vaikeat muutostilanteet

 • osaamisen ennakoiva kehittäminen
 • johtaja ja myötätunto
 • johtajan hyvinvointi ja jaksaminen
 • verkostotyöskentelyn ja yhteistyön johtaminen

19.-20.4.2018
Tulevaisuusajattelun johtaminen

 • organisaatiokohtainen toimintasuunnitelma
 • tulevaisuusajattelun johtaminen
 • itseohjautuvuuden tukeminen
 • tulevaisuusajattelu ja työntekemisen mielikuvat opetusalalla