Pimp My Slides - opetusmateriaalin kehittämiskoulutus, 3 x 5 op

Opetusmateriaalin kehittämiskoulutus

Kiljuvatko kirkassilmät, kun heijastat tietoa seinälle? Onko ääni ilon vai tuskan? Osaatko hyödyntää verkon ja digitaalisten työvälineiden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessasi ja opetusmateriaalien laatimisessa? Onko teksti luettavissa myös luokan viimeiseltä riviltä? Onko jakamasi tieto jäsennellyssä muodossa? Houkutteleeko materiaalisi oppimaan? Lähteekö video pyörimään toivotulla hetkellä?

Päivitä opetusmateriaalisi uudelle tasolle

Pimp my Slides - opetusmateriaalin kehittämiskoulutus on kolmesta toisiaan täydentävästä 5 opintopisteen laajuisesta kurssista koostuva kokonaisuus:

 • visuaalinen suunnittelu ja kuvailmaisu (5 op)
 • video ja animaatio (5 op)
 • informaation visualisointi ja presentaation koostaminen (5 op)

Voit osallistua kaikille kolmelle kurssille tai suorittaa yksittäisiä kursseja. Koulutus on tarkoitettu peruskoulussa tai toisella asteella toimiville opetusalan ammattilaisille. Koulutus on maksuton.

Koulutus perehdyttää sinut visuaalisten keinojen hyödyntämiseen opetusmateriaalien tuotannossa. Saat vinkkejä esimerkiksi esityskalvojen sommitteluun ja jäsentämiseen. Tutustut matalan kynnyksen tapoihin tuottaa staattista ja liikkuvaa kuvaa opetuksen tueksi. Opit hyödyntämään tiedon visualisoinnin työkaluja ja tuottamaan päräyttäviä piirakoita.

Mitä odotamme sinulta?

Toivomme, että sinulla on

 • halua oppia
 • sitoutumista niiden koulutusten läpikäymiseen, johon olet ilmoittautunut
 • omaa materiaalia, jota haluat muokata (ei pakollinen)

Missä ja milloin koulutus järjestetään?

Kurssit toteutetaan keväällä ja syksyllä 2019. Lähiopetustapaamiset pidetään Helsingissä, osoitteessa Hämeentie 135 D iltaisin klo 16–19. Lähiopetuspäivien tarkemmat ajat löydät alla olevista kurssikuvauksista.

Jokaisella kurssilla on neljä lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien lisäksi kursseihin sisältyy esimerkiksi verkkomentorointia, webinaareja tai työpajatyöskentelyä. Kursseille osallistuminen edellyttää omatoimista työskentelyä lähiopetuspäivien lisäksi.

Keskeiset teemat, sisällöt ja kursseille hakeminen

Visuaalinen suunnittelu ja kuvailmaisu 5 op

Kurssilla perehdytään typografian, sommittelun ja kuvailmaisun lainalaisuuksiin.

Kurssisisällöt:

 • tekstin asettelu luettavaan ja helposti hahmottuvaan muotoon
 • visuaalisten elementtien sommittelu, hierarkia ja katseen johdattelu
 • valokuvaus
 • kuvan muokkaus

Lähiopetuspäivät ovat keskiviikkoisin 16.1., 23.1., 30.1. ja 13.2.2019

Hae koulutukseen tällä lomakkeella viimeistään perjantaina 14.12.2018.

Video ja animaatio (5 op)

Kurssilla tutustutaan videoiden ja animaatioiden tuotantotapoihin ja hyödyntämiseen opetusmateriaalissa.

Kurssisisällöt

 • video- ja animaatiotuotannon työkalut ja työnkulku kouluympäristöissä
 • elokuvakerronnan perusteet
 • ääni ja liikkuva kuva
 • videomateriaalin esitystavat opetustilanteessa

Lähiopetuspäivät ovat keskiviikkoisin, 6.3., 13.3., 27.3. ja 10.4.2019

Hae koulutukseen tällä lomakkeella viimeistään perjantaina 8.2.2019.

HUOM! Jälki-ilmoittautuminen käynnissä! Kurssille on auennut peruutusten jälkeen muutama yksittäispaikka perus- ja toisen asteen opettajille. Avautuneille lisäpaikoille voi hakea tällä lomakkeella perjantaihin 1.3.2019 saakka.

Informaation visualisointi ja presentaation koostaminen (5 op)

Kurssilla tutustutaan tiedon jäsentämiseen ja sen mielekkääseen esittämiseen.

Kurssisisällöt:

 • taulukkomuotoisen datan käsittely ja hyödyntäminen informaatiografiikassa
 • matalan kynnyksen informaation visualisointityökalujen käyttö
 • oman opetus- ja presentaatiomateriaalin kriittinen tarkastelu ja havaittujen puutteiden korjaaminen

Lähiopetuspäivät ovat syksyllä 2019.

Hae koulutukseen tällä lomakkeella viimeistään perjantaina 16.8.2019.

Lisätietoja

Katri Myllylä
katri.myllyla metropolia fi
p. 040 733 4523

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2019 yhdelletoista hankkeelle
 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Haku

 • Visuaalinen suunnittelu ja kuvailmaisu 14.12.2018 mennessä
 • Video ja animaatio 1.3.2019 mennessä
 • Informaation visualisointi ja presentaation koostaminen 16.8.2019 mennessä

Hae tästä

Kouluttajat

Tuomas Aatola on Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun kasvatti ja toimii Metropoliassa visuaalisen viestinnän lehtorina. Hän on työskennellyt IT-, mainos- ja design-toimistoissa sekä useissa koulutusorganisaatioissa. Tällä hetkellä Aatola opettaa Metropoliassa mm. yritysilmeen suunnittelua, visuaalista markkinointiviestintää ja kampanjasuunnittelua

Lauri Huikuri on graafisen suunnittelu lehtori. Hän on liikkuvan grafiikan ja animaatiotekniikoiden erityisasiantuntija. Hän kouluttaa Metropoliassa graafisen suunnittelun sekä 3D-animaatio- ja -visualisoinnin opiskelijoille liikkuvan kuvan jälkikäsittelyn, peligrafiikan ja multimedian opintoja. Hän on opiskellut EVTEK-muotoiluinstituutissa ja Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun medialaboratorioissa.

Jaakko Ruuttunen (TaM) on visuaalisen viestinnän lehtori. Hän opettaa Metropoliassa muun muassa visuaalista käyttöliittymäsuunnittelua, liikegrafiikkaa ja informaation visualisointia.

Mika Seppälä (TaM) on valokuvauksen yliopettaja. ”Olen kiinnostunut todellisuuden tallentamisesta, tulkinnasta ja vääristelystä, nämä kaikki onnistuvat sekä perinteisillä että uusilla valokuvausmenetelmillä”. 

Liisa Seppänen (FM, DI) toimii Metropoliassa digitaalisten mediapalveluiden YAMK-tutkinnon tutkintovastaavana ja opettajana viestinnän tutkinto-ohjelmassa opetusalueinaan mm. verkkopalveluiden suunnittelu ja toteutus, käyttäjälähtöinen suunnittelu, käyttöliittymät ja käytettävyys sekä informaatioarkkitehtuuri. Myös taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka kuuluvat repertuaariin.