Tietoinen digitoiminta – Löydä digitalisaation ydin, luovu turhasta

Vastaukset opettajan digiahdistukseen

Digitaalisaation haltuunotto ei tapahdu tutustumalla vimmaisesti jatkuvasti muuttuvaan digitaalisten palveluiden viidakkoon, vaan ymmärtämällä digisuunnittelun periaatteet ja niiden takana vaikuttavat voimat. Tietoinen digitoiminta -koulutus tutustuttaa opettajat suunnittelutietoon, jonka avulla opettaja

 • kykenee tunnistamaan palveluiden hyödyt ja haitat,
 • oppii suunnittelemaan palveluiden opetuskäyttöä pedagogiikan ehdoilla ja
 • ymmärtää digitalisaatiota strategisella tasolla.

Tunne paniikinomaisesta digiloikasta muuttuu hallitun ja tarkoituksenmukaisen toiminnan kokemukseksi.

Toteutustapa

Tietoinen digitoiminta tähtää digitalisaation ymmärtämiseen ylätasolla. Tämän takia koulutus on 10 opintopisteen laajuinen. Lähiopetus jakautuu koko lukukaudelle, jotta kompleksinen aihe on mahdollista sisäistää.

 Lähiopetuskerrat kevään 2018 toteutuksessa ovat seuraavat:

 • La 20.1.2018 klo 10-18
 • Ke 31.1.2018 klo 15-18
 • Ke 28.2.2018 klo 15-18
 • Ke 28.3.2018 klo 15-18
 • Ke 25.4.2018 klo 15-18

Lähiopetus tapahtuu Helsingissä, mutta tarkempi paikka varmistuu myöhemmin.

Lähiopetuspäivien välillä opiskelijat työstävät yksilö- ja ryhmätehtäviä. Tehtävien edistämistä tuetaan verkkomentoroinnin ja -keskustelun avulla. Koulutuksen aikana osallistujat kehittävät ja tekevät itseään motivoivan ja omaa työtänsä tukevan kehitysprojektin, joka voi liittyä oman opetuksen muuttamiseen tai ammattikuvan syventämiseen. Tätä prosessia tuetaan yksilöllisellä mentoroinnilla.

Sisältö

 Koulutuksessa käsitellään muun muassa

 • digisuunnittelun periaatteita,
 • digitaalisten palveluiden omaehtoista ja hallittua käyttöä,
 • pedagogisia keinoja tietoiseen digitoimintaan ja
 • digitalisaation ilmiöiden käsittelyä oppilaiden kanssa.

Koulutuksen tavoite on, että opettaja osaa toimia tietoisesti ja suvereenisti digitaalisissa ympäristöissä ja kykenee ohjaamaan oppilaitaan kohti samanlaista toimintaa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu opettajille

 • perusopetuksessa,
 • lukiokoulutuksessa,
 • ammatillisessa peruskoulutuksessa ja
 • ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ilmoittautuminen

Koulutus on ilmainen.

Ilmoittautuminen 15.12.2017 mennessä e-lomakkeella

Osallistuminen vahvistetaan viimeistään 18.12.2017. Kevään 2018 koulutukseen otetaan 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Lisätietoja

Lisätietoa antavat juhana.kokkonen@metropolia.fi ja raisa.omaheimo@metropolia.fi.

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2019 yhdelletoista hankkeelle
 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Kouluttajat

Juhana Kokkonen

Juhana Kokkonen, FL (aikuiskasvatus), on digitaalisen viestinnän lehtori. Hän tutki lisensiaatintyössään koulustusorganisaatioiden toimintakulttuurin kehittämistä. Kokkonen on kouluttanut paljon teknologian käyttöönottoon, toimintakulttuurin muutoksiin ja pedagogiseen kehittämiseen liittyen. Hän on toiminut useissa pedagogisissa kehittämishankkeissa. Kokkonen on kirjoittanut useisiin julkaisuihin pedagogisesta kehittämisestä. Tällä hetkellä hän opettaa digisuunnittelun etiikkaa, digitalisaation positiivisten ja negatiivisten vaikutusten kriittistä analyysia ja tietoisuustaitoja. .

Raisa Omaheimo

Raisa Omaheimo, TaM, on digitaalisen viestinnän lehtori. Hän on käyttäjälähtöisen suunnittelun ja sosiaalisen median erityisasiantuntija. Omaheimo kouluttaa sosiaalisen median strategista suunnittelua ja digisuunnittelun metodologiaa. Hän on kouluttanut opetushenkilöstöä laajasti eri koulutusasteilla ja kirjoittanut ja toimittanut julkaisuja pedagogisesta kehitystyöstä.