Metropolian järjestämät Vantaan kaupungin henkilöstökoulutukset

Kaupungin henkilöstökoulutuksen kumppaniksi 1.1.2015 lähtien on valittu Metropolia  Ammattikorkeakoulu.

Kumppanin käytön tavoitteena on hankkia henkilöstökoulutusta, joka entistä paremmin

  • perustuu henkilöstön nykyiseen osaamiseen ja osaamisvaatimuksiin
  • vastaa strategisia tavoitteita ja työelämän todellisia tarpeita
  • tukee työntekijän oppimista

Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu HR-työpöydän kautta.

Lisätietoa koulutuksista:

  • Yhteiset koulutukset
  • Konserni- ja asukaspalvelut
  • Maankäyttö
  • Sivistystoimi
  • Sosiaali- ja terveystoimi

Yhteyshenkilö

Anna Leukumaavaara
assistentti, Metropolian täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut
p. 040 573 5919 
anna.leukumaavaara@metropolia.fi