Trevligt att jobba här! En kurs i välbefinnade på jobbet för personalen inom bildningsväsendet

Målgrupp

  • Personal av bildningsväsendets verksamhetsområde

Tid och plats

14.3.2016 kl 9.00-15.00.

Stationsvägen 7, Valtuustosali kl 9.00-12.00 och temagrupper kl 12.00-15.00 plats 006, 007 och 064.

Mål

Utbildningens målsättning är att identifiera hur de egna och arbetsgemenskapens målsättningar kan förenas så att arbetet får en värdefull mening som bär och motiverar.

Innehåll

Introduktion till ämnet: Värdefull mening, bärande gemenskap och inre glöd (på finska)

Fasiliterade temagrupper:

  • Hitta en värdefull mening i livet genom att förena  arbetets och privatlivets målsättningar
  • Byggande av en livskraftig arbetsgemenskap
  • Ombesörjande av den inre motivationen

Genomförande

  • expert-initiering, fasiliterade temagrupper

Utbildare

  • Arto O. Salonen, Carola Fortelius, Minna Kaihovirta-Rapo och Anna-Maija Vesa

Registrering

  • genom HR-skrivbordet