Haastavat asiakaspalvelutilanteet

Kohderyhmä

  • Toimistotyöntekijät Vantaan kaupungin sivistystoimialalla

Aika ja paikka

  • perjantai 16.10.2015 klo 9.00-15.00
  • Tikkurila (Asematie 10 A, 3. krs, iso kokoushuone)

Tavoite 

  • Osaamisen vahvistuminen haastavien asiakastilanteiden kohtaamisessa

Sisältö

  • Haasteelliset asiakaspalvelutilanteet - miten kohdataan erilaisia ihmisiä, hoidetaan haastavia asiakastilanteita (sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita) ja varmistetaan laadukas asiakaspalvelu.

Toteutus

  • Ennakkotehtävä, keskusteleva luento ja työpajatyöskentely osallistujien omien kokemusten pohjalta.

Kouluttaja

  • Metropolia Ammattikorkeakoulusta lehtori Pirjo Elo

Ilmoittautuminen

  • HR-työpöydän kautta