Toiminnalliset menetelmät avuksi sivistystoimen kokouksiin ja työryhmiin

Kohderyhmä

  • Sivistystoimen henkilöstö, joka tarvitsee uusia menetelmiä kokousten tai erilaisten työryhmien työskentelyn eteenpäinviemiseksi.

Aika ja paikka

26.4.2016, klo 9.00-16.00. Aikuisopisto, Lummetie 5, luokka 168

Tavoite

  • Koulutuksessa on tarkoitus tutustua erilaisiin toiminnallisiin fasilitointimenetelmiin sekä oppia hyödyntämään niitä erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi kokouksissa.

    Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten luomiseen.

Sisältö

  • Millaisissa tilanteissa fasilitointia voi hyödyntää (esim. kokoukset, työryhmät).
  • Miten löytää tilanteeseen sopiva fasilitointimenetelmä (esim. työskentelyyn virittäytyminen, ideointi, ideoiden konkretisointi).
  • Fasilitointimenetelmien harjoittelu.

Toteutus

  • Alustus fasilitointimenetelmistä ja niiden hyödyntämisestä. Yhteisölliset harjoitukset

Kouluttaja

  • Metropolia Ammattikorkeakoulusta lehtori Kati Ylikahri

Ilmoittautuminen

  • HR-työpöydän kautta