Diabeteslapsi päivähoidossa

Kohderyhmä

 • varhaiskasvatuksen henkilöstö

Aika ja paikka

 • 23.11.2016 klo 9 - 16
  Vantaan kaupungintalo (Asematie 5, Tikkurila)
  Myyrmäki-kokoustila
 • 1.12.2016 klo 9 - 12 simulaatio
  Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tukholmankatu, Helsinki 
  simulaatioluokka TB5-11

Tavoite

 • Koulutuksen tavoitteena on lisätä diabeteshoitoon liittyvää osaamista:
  Diabetes sairautena
  Diabeteslapsen yleisvointi
  Verensokerin laskun tunnistaminen, oireet, ennakointi ja ensiapu
  Verensokerin mittaaminen
  Insuliinin määrän arviointi

Toteutus

 • Luento ja työpajat.
 • Syventävässä osiossa simulaatiot.

Kouluttajat

 • lehtorit Riikka Kukonlehto-Sihvonen ja Anne Tammivuori Metropolia Ammattikorkeakoulusta

Ilmoittautuminen

 • HR-työpöydän kautta
  HUOM! Luento ja työpajat 23.11.2016, simulaatio 1.12.2016.
  Erilliset ilmoittautumiset! (Luento ja työpajat max. 50 hlö, simulaatiot max. 15 hlö)