Muutoksen mahdollisuudet sivistystoimessa - mistä syntyy muutoksen kohtaamisen taito

Kohderyhmä
Sivistystoimen henkilöstö

Aika ja paikka
31.3.2016, klo 9.00-12.00. Aikuisopisto, Lummetie 5, luokka 169.

Tavoite
Muutos on olennainen osa nykypäivän työelämää. Miten reagoit muutokseen ja mistä syntyy muutoksen kohtaamisen taito? Koulutus antaa välineitä muutoksen kohtaamiseen ja työssä jaksamiseen.

Sisältö

- Muutoksen kohtaaminen henkilökohtaisella tasolla
- Muutoksen pelko ja muutosvastarinta
- Oppimiskyky ja ratkaisukeskeisyys muutoksessa
- Osallisuuden ja vaikuttamisen kokemus muutoksessa
- Muutosjohtaminen - tunteiden ja ajatusten johtamista

Toteutus
Aktivoiva luento

Kouluttaja
Psykologi, lehtori Jukka Oksanen Metropolia Ammattikorkeakoulusta

Ilmoittautuminen
HR-työpöydän kautta