Sosiaalinen media sivistystoimen organisaation viestimisen välineenä - mahdollisuudet ja keinot

Kohderyhmä
Sivistystoimen henkilöstö, joka on kiinnostunut sosiaalisen median mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä organisaatioviestinnässä.

Aika ja paikka

  • 1.3.2016 klo 8.30 - 12.00
  • Myyrmäki-kokoustila (kaupungintalo), Asematie 7, Tikkurila

Tavoite

  • Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median roolin ja merkityksen yritys- ja organisaatioviestinnän kentällä
  • Osallistuja tuntee keskeiset sosiaalisen median välineet ja niiden käyttötarkoitukset
  • Osallistuja kykenee peilaamaan sosiaalisen median mahdollisuuksia omaan työhönsä

Sisältö

  • Katsaus sivistystoimen some-strategiaan
  • Sosiaalisen median peruskäsitteet ja toimintamallit
  • Keskeiset välineet, käyttötavat ja toiminnot. Esimerkiksi: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
  • Case-esimerkkejä

Kouluttaja
Projektisuunnittelija Jussi Linkola Metropolia Ammattikorkeakoulusta

Ilmoittautuminen
HR työpöydän kautta