Puhekoulutus äänityöläisille

Haluatko oppia puhumaan kuin Demosthenes? Kreikkalaisen mytologian mukaan Demosthenes kärsi puhevioista, mutta hän harjoitteli sitkeästi puhumista meren rannalla huutaen aaltojen yli, ja vieläpä suu täynnä kiviä! Harjoittelun tuloksena Demosthenesta tuli oman aikansa merkittävä puheiden pitäjä. 

Koulutuspaketti on suunniteltu auttamaan puhetyöläisten äänenkäytön erityistarpeita ja lisäämään äänenkäytön tiedollista ja taidollista osaamista.

Sisältö

1. Toiminnallinen luento-osuus

  • äänen synty- ja toimintaperiaatteet helposti ymmärrettävän kuvamateriaalin ja harjoitusten avulla
  • äänen arkihuollon merkitystä ja tehdään siihen liittyviä harjoituksia
  • jännityksen vaikutus ääneen, harjoituksia esiintymisjännitykseen ja äänen vahvistamiseen
  • äänen rasittumiseen ja äänihäiriöihin liittyvät tekijät, niiden tiedostaminen ja ehkäisy
  • äänen huoltoon ja toiminnan ylläpitoon liittyviä apuvälineitä ja ohjeita niiden käyttöön


2. Toiminnallinen yhteinen harjoitteluosuus

  • rekonstruoidaan yhdessä äänenkäyttöön liittyviä osallistujien kertomia ongelmatilanteita
  • etsitään ongelmatilanteisiin ratkaisuja ja vaihtoehtoja luotua tilannetta havainnoiden ja yhdessä keskustellen
  • mahdollista tehdä lisää harjoituksia ja saada myös yksilöllistä ohjausta


3. Pidä huolta äänestäsi -vihkosesta löytyvät koulutuksessa käyty tieto-osuus ja harjoitukset kirjallisessa muodossa.


4. Koulutuksen alussa tai ennakkotehtävänä tehdään lyhyt kirjallinen itsearviointi omaan äänenkäyttöön liittyvistä tiedosta ja taidoista sekä kartoitetaan mahdollisia äänenkäytön ongelmia. Tämän kartoituksen tarkoituksena on tiedostaa omia tietoja ja taitoja sekä antaa kouluttajalle osviittaa luennon sisällön painotuksesta.

Toteutus

Koulutuksen aikana on mahdollista saada tarpeen mukaan yksilöllistä ohjausta, vaikka koulutus on suunniteltu tapahtuvan ryhmässä yhdessä oppien ja omaa toimintaa reflektoiden.

Koulutus räätälöidään osallistujien äänen käyttötarpeen mukaan.

Kouluttaja

Äänen ja esiintymisen ihmeelliseen maailmaan johdattelee yli 20 vuoden kokemuksella äänenkäytön ja ilmaisun lehtori Raili Honkanen-Korhonen Metropoliasta. Hän on ohjannut ja opettanut vuosien ajan eri-ikäisten ja erilaisissa työtehtävissä toimivien ihmisten äänenkäyttöä.

Ota yhteyttä

Sisältökysymykset:
Raili Honkanen-Korhonen
p. 050 401 3453
raili.honkanen-korhonen metropolia fi

Käytännön asiat:
Marja Pietiläinen, suunnittelija
p. 040 672 5583
marja.pietilainen@metropolia.fi