Esimiestyö - liiketoiminnan menestystekijä -valmennukset

"esimiestyövalmennus"

Muutos vaatii johtajuutta. Millä arvoilla toimit esimiehenä? Tarvitsetko käytännön työkaluja esimiestyön arjen tilanteisiin? Onnistunut esimiestyö on yrityksen menestystekijä.

Kokoa 5-12 hengen joukkue ja valitse seuraavista teitä innostavat valmennukset.

1. Esimiehen uusi rooli

 • Coachaava esimies työn murroksessa
 • Arvot esimiestyön perustana
 • Lean esimiestyössä

2. Strategia arkeen dialogin avulla

 • Strategia kuuluu kaikille
 • Esimies strategiavaikuttajana
 • Dialogin haasteet ja mahdollisuudet
 • Käytännön keinoja onnistumiseen

3. Suorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseen

 • Mitä sisältyy suorituskykyyn?
 • Talous, asiakkaat, toiminta ja osaaminen suorituskyvyn näkökulmina
 • Tavoitteiden myönteinen merkitys
 • Kannusta oikein osaajia

4. Asiakasnäkökulma esimiestyössä

 • Asiakaskäyttäytyminen muuttuu
 • Asiakastiedosta asiakasymmärryksen kautta asiakaspysyvyyteen
 • Kenelle - mitä - miten - tuloksenteon lähtökohtina

5. Viestintä esimiestyössä

 • Esimiehen erilaiset viestintätilanteet
 • Aktiivinen kuuntelu avain aitoon dialogiin
 • Keskity oleelliseen, ohjaa energiaa

6. Esimiehen haastavat tilanteet

 • Tunne vastuut ja velvoitteet
 • Esimiesjuridiikan perusteita
 • Puheeksi ottaminen ja puuttumisen keinot

7. Osaaminen näkyväksi - ammattilainen kasvuun

 • Osaamispääoman monet ulottuvuudet
 • Minäpystyvyys osaamisen tunnistamisen perustana
 • Käytännön keinoilla osaaminen näkyväksi

8. Muuntautumiskyky työyhteisön kyvykkyytenä

 • Miksi muuntautumiskyky on tärkeää?
 • Työkulttuuri ja muuntautumiskyky
 • Perusreseptiikka muuntautumiskyvyn kasvattamiseksi

9. Uudista liiketoimintaa - hyödynnä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä

 • Arkiajattelusta ammattimaiseen kehittämiseen
 • Miten valitsen toimivat menetelmät?
 • Ketteryys kehittämisen keskiössä

Toteutus

Toteutus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Aika ja paikka

Valmennus järjestetään sopimuksen mukaisena ajankohtana joko Metropolian tai asiakkaan tiloissa.

Ota yhteyttä

Elina Taponen, suunnittelija
p. 040 759 8756
elina.taponen metropolia fi