Hallitse julkiset hankinnat, 10 op

hallitse julkiset hankinnat


Oletko mukana päätöksentekijänä hankin
taprosessissa? Haluatko vahvistaa hankintaosaamistasi? Hankintatoimen suunnittelu ja kehittäminen kustannustehokkaasti tuovat selvää säästöä.

Kenelle

Valmennus sopii sinulle, joka suunnittelet julkisella puolella hankintoja tai päätät niistä.

Hyödyt

 • tehostatte toimintaanne maksimoimalla tulokset pienemmillä resursseilla
 • organisoitte uudelleen toimintaanne muuttuneessa tilanteessa
 • kartoitat ja analysoit hankinnan riskejä

Sisältö

 • hankintastrategian luonti
 • hankinnan parhaat käytänteet
 • hankinnan suunnittelu
 • tarjouspyynnöt ja asiakirjat
 • hankintamenettely ja tarjousten käsittely
 • hankintapäätös ja muutoksenhaku
 • hankintasopimusten hallinta
 • uudistuva hankintalaki
 • innovatiiviset hankinnat

Aika ja paikka

Valmennus järjestetään sopimuksen mukaisena ajankohtana joko asiakkaan tai Metropolian tiloissa.

Ota yhteyttä

Elina Taponen, suunnittelija
p. 040 759 8756
elina.taponen metropolia fi

Hyväksytysti suoritettu valmennus on hyväksiluettavissa Hankintatoimen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintoon.

Valmentaja

Vastuuvalmentajana toimii DI, KTL Esa Väänänen. Esalla on laaja kokemus ja tuloksekas ura monipuolisissa hankintatoimen tehtävissä.

”Tein väitöskirjan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun hankinnoista. Olen tehnyt pitkän työrupeaman paperiteollisuudessa sekä kotimaassa että ulkomailla. Toimin englantilaisen tytäryhtiömme toimitusjohtajana, vastasin Suomen toimintamme liiketoiminnasta sekä maailmanlaajuisen myyntiorganisaatiomme toiminnasta. Olen ollut ostamassa yrityksiä USA:sta, Hollannista sekä perustanut yrityksiä Kiinaan ja Intiaan. Olen vastannut useista investointihankkeista sekä liiketoimintamme vaatimista materiaali- ja palveluhankinnoista sekä Suomessa että Englannissa.”