"hankintatoimi", "julkiset hankinnat"


Oletko mukana päätöksentekijänä hankin
taprosessissa? Haluatko vahvistaa hankintaosaamistasi? Hankintatoimen suunnittelu ja kehittäminen kustannustehokkaasti tuovat selvää säästöä.

Kenelle

Valmennus sopii sinulle, joka suunnittelet julkisella puolella hankintoja tai päätät niistä.

Hyödyt

  • tehostatte toimintaanne maksimoimalla tulokset pienemmillä resursseilla
  • organisoitte uudelleen toimintaanne muuttuneessa tilanteessa
  • kartoitat ja analysoit hankinnan riskejä

Sisältö

  • hankinnan suunnittelu
  • tarjouspyynnöt ja asiakirjat
  • hankintamenettely ja tarjousten käsittely
  • hankintapäätös ja muutoksenhaku
  • hankintasopimusten hallinta
  • uudistuva hankintalaki
  • innovatiiviset hankinnat

Aika ja paikka

Valmennus järjestetään räätälöidysti tiimille/ryhmälle sopimuksen mukaisena ajankohtana joko asiakkaan tai Metropolian tiloissa.

Ota yhteyttä

yrityspalvelut metropolia fi

Hyväksytysti suoritettu valmennus on hyväksiluettavissa Hankintatoimen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintoon.