Asiakasvastaava-koulutus, 30 op
- Asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon koordinointiin

asiakasvastaava

Pohditteko monisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoidon kehittämistä omassa yksikössänne sosiaali- ja terveydenhuollossa? Terveyshyötymallin (Chronic care model - CCM) mukainen asiakasvastaava-toiminta tarjoaa asiakaslähtöisiä toimintatapoja arkeen ja kehittää työntekijän osaamista.

Kohderyhmä

Monisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, toimintaterapeutit).

Sisältö

Koulutuksessa opit ja kehität asiakasvastaavatoimintaa, joka tuottaa uusia toimintatapoja sekä organisaatiolle että työntekijälle ja tukee asiakkaan omahoidon onnistumista.

Terveyshyötymallin soveltaminen monisairaan ja paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoidossa.

  • Asiakkaan omahoidon tukeminen
  • Palveluverkoston tunteminen
  • Päätöksentekoon tarvittaviin menetelmiin perehtyminen
  • Sähköisten tietojärjestelmien käyttäminen asiakastyössä
  • Johdon tuen ja moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen
  • Ympäröivän yhteisön hyödyntäminen asiakasvastaavatoiminnassa

Toteutus

Koulutus alkaa maaliskuussa 2017.

Koulutus toteutuu lähi-, virtuaali- ja ohjattuina etäopintoina. Koulutukseen voi osallistua kauempaakin - osa opinnoista toteutetaan verkon kautta. Virtuaaliopinnot voi suorittaa itselleen sopivana aikana. Koulutukseen sisältyy työelämässä tapahtuva kehittämistyö.

Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha viertotie 23, Helsinki


Lähipäivät:

kevät 2017: 29.3., 26.4., 16.5.

syksy 2017: ilmoitetaan myöhemmin

Hinta

2400 € + ALV 24 % (2976 €). Koulutuksen voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Haku 14.3.2017 mennessä

Hae koulutukseen tällä e-lomakkeella

Lisätietoja

Sisältökysymykset

Marjatta Luukkanen, vastuukouluttaja
p. 040 630 1938,
marjatta.luukkanen(at)metropolia.fi

Käytännön asiat

Tarita Tuomola, suunnittelija
p. 040 187 1831
tarita.tuomola(at)metropolia.fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.


Lue lisää asiakasvastaava-toiminnasta Tesso-lehden artikkelista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutuskokemuksia

Heidi Syrjälä.

1. Kuka olet ja mikä on koulutustaustasi sekä nykyinen ammattisi/työtehtäväsi?

Toimin sairaanhoitajana Laihian lääkärin vastaanotolla, joka kuuluu Vaasan yhteistoiminta-alueeseen. Olen valmistunut terveydenhoitajaksi 2006, jonka jälkeen olen toiminut ensin Kyrönmaan kuntayhtymässä ja sen jälkeen Vaasan Kaupungilla sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Meillä on lääkärin vastaanotolla on sekä kiireetöntä vastaanottoa sekä päivystystä. Työnkuvaani kuuluu sekä päivystävän sairaanhoitajan että asiakasvastaavan vastaanoton pitämistä.

2. Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia?

Olen oppinut koulutuksessa erilaisen työotteen: mennään asiakas edellä. Koulutuksessa on käyty läpi työtapoja, joilla asiakaskeskeisyys on mahdollista. Esimerkiksi motivoiva haastattelu on hyvä keino asiakkaan hoidon läpikäynnissä. Asiakkaan sitouttaminen omahoitoon on vahvistunut koulutuksessa saamieni työvälineiden kautta.

3. Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta? 

Meillä on ollut hyviä kokemuksia asiakasvastaavan vastaanotosta. Paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita hoitaa asiakasvastaava. Asiakkaat ovat ottaneet toimintamallin vastaan. Myös lääkäreiltä on tullut kiitosta, kun heidän työmääränsä on vähentynyt.

Koen myös, että oma työni on nyt haasteellisempaa ja vastuullisempaa, joka motivoi minua.

4. Suosittelisitko koulutusta?

Suosittelisin. Olen saanut koulutuksesta paljon uusia välineitä tehdä terveydenhoitajan työtä paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen anti on ollut myös opiskelutovereiden kanssa käydyt keskustelut. Ihmiset ovat eri paikoista ja on mielenkiintoista kuulla, miten joku asia toisaalla tehdään. Samalla on tulee huomattua omia hyviä käytäntöjä, joita voi jakaa. Benchmarkkauksen kautta tulee monia uusia ideoita ja oivalluksia.

Osallistujien kommentteja koulutuksen hyödyistä

”Opiskelu aivan uuteen työtehtävään, mielenkiintoiset opetuspäivät, erittäin hyvät kouluttajat”

”Työotteeni muuttui kokonaisvaltaisemmaksi ja sain uusia näkökulmia työhöni.”

”Parasta oli toisilta saatu vertaistuki ja toisilta oppiminen.”

"Tutustuin Terveyshyöty -ideologiaan, uusiin ihmisiin ja heidän työtapoihinsa."

Kansansairauksien lisääntyminen ja väestön ikääntyminen asettavat haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitoon perusterveydenhuollossa tulee panostaa nykyistä enemmän.

Koulutus toteutetaan STM:n Asiakasvastaava-koulutuksen yhtenäisten
perusteiden suuntaisesti (STM 2011). Koulutuksessa hyödynnämme Metropolia Ammattikorkeakoulun Asiakasvastaava -toiminnan kehittäminen (ESR ASVA 2013–2014) -hankkeen kokemuksia ja tuloksia.

 

 

Tiesitkö, että 10 % väestöstä käyttää eniten palveluita ja kerryttää valtaosan sote-kustannuksista?

Lue lisää:
Sitra 2015. Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä 92. (pdf)