Alaraajojen kliiniset tutkimusmenetelmät ja yksilölliset tukipohjalliset

Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti alaraajojen tutkimusmenetelmiä ja niiden soveltamista yksilöllisten tukipohjallisten suunnittelussa, valmistuksessa ja arvioinnissa. Tavoitteena on vahvistaa osallistujan kliinisiä tutkimustaitoja sekä kliinistä päätöksentekokykyä. Koulutus perustuu vahvasti Evidence Based Practise –näkökulmaan.

Kohderyhmä

Kuntoutusalan ammattilaiset

Hyöty osallistujalle

Koulutuksen käytyäsi olet

 • vahvistanut kliinisiä tutkimustaitojasi
 • kehittänyt kliinistä päätöksentekokykyäsi
 • oppinut uusia työtapoja ja niiden soveltamista käytännön kliiniseen työhön
 • Osaat kuvata tukipohjallisten valmistamisen teoreettiset periaatteet ja käyttöindikaatiot
 • Osaat soveltaa tarkoituksenmukaisesti kliinisiä tutkimustaitoja tukipohjallistarpeen arvioinnissa ja tukipohjallisten suunnittelussa sekä arvioinnissa
 • Osaat perusteet CAD-CAM-tekniikasta tukipohjallisten valmistuksessa

Sisältö

 • Nilkan ja jalkaterän biomekaanisten ongelmien tunnistamisessa ja arvioinnissa käytettävät tutkimus- ja arviointimenetelmät
 • Nilkan ja jalkaterän biomekaniikan perusteita
 • Rootin luokittelujärjestelmä
 • Kudosten kuormittumisen malli
 • Alemman nilkkanivelen liikeakselin sijaintiin liittyvä teoria
 • Pronaatiopuskuriteoria

Arviointityökalut jalkaterän asennon ja toiminnan mittaamiseen

 • Foot Posture Index
 • Foot Function Index
 • Kävelyanalyysi liikeanalyysilaitteistoja ja suurnopeuskameroita hyödyntäen
 • Jalkapohjan plantaarisen paineen arviointi

Näyttöön perustuva tukipohjallisterapia

 • Keskeiset kliiniset tutkimusmenetelmät tukipohjallistarpeen arvioinnissa
 • Tutkimustulosten tulkinta ja hyödyntäminen kliinisessä päätöksenteossa
 • Eri menetelmin valmistetut tukipohjalliset ja niiden käyttö alaraajaongelmien hoidossa
 • Tukipohjallisten suunnittelu CAD/CAM laitteistoja hyödyntäen
 • Tukipohjallisen toimivuuden arviointi eri menetelmillä

Toteutus

Koulutuspäivät sisältävät teoriapohjaisia alustuksia käsiteltäviin aiheisiin ja workshop-tyylistä työskentelyä. Koulutuksen aikana suoritetaan tukipohjallistarpeen arviointi ja valmistetaan tukipohjalliset. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Klaveness Footwear Oy:n kanssa.

Koulutukseen liittyy lisäksi itsenäisiä oppimistehtäviä, joissa sovelletaan käytännön työelämästä nousevia aiheita. 

Kouluttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtorit Pekka Anttila ja Matti Kantola 

Klaveness Footwear Oy:n toimitusjohtaja Timo Takkinen

Aika ja paikka

16.-17.5.2019.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki

Hinta

450 € + alv 24 % (558 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 2.5.2019 mennessä.

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätiedot

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Pekka Anttila
Puh. 040 641 8318
pekka.anttila @ metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Suunnittelija Marja Pietiläinen
Puh. 040 672 5583
marja.pietilainen @ metropolia.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.