audionomi

Kiinnostaako kuulon tutkiminen? Haluatko pätevöityä audiologiseen hoitotyöhön? Tartu tilaisuuteesi ja hakeudu opiskelemaan!

Tavoite ja sisältö

Koulutuksessa saat valmiudet audionomin työhön ja kehität ammatillista osaamistasi sekä asiantuntijuuttasi kuulonhuollon ja -kuntoutuksen eri osa-alueilla.

Sisältöteemat:

  • audiologinen hoitotyö
  • lääketieteellinen, tekninen ja kuntouttava audiologia
  • käytännön työssä oppiminen

Opinnoissa korostuvat itsenäinen työote, tarkkuutta vaativat kädentaidot sekä tietotekniikan ja terveysteknologian erityisosaaminen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina yhteistyössä Metropolian ja
yliopistosairaaloiden lääketieteen ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta (sisältäen simulaatioita ja laboraatioita), oppimistehtävistä verkossa, laajemmasta työelämälähtöisestä kehittämistehtävästä ja käytännön työssä oppimisesta.

Osa lähiopetuksesta toteutetaan etäyhteyden kautta (Adobe Connect Pro).

Harjoittelupaikan hankinnasta ja mahdollisista kustannuksista huolehtii opiskelija itse. Harjoittelun aikana edellytetään audionomina työskentelevän henkilön ohjausta.

Aika

Koulutus alkaa 12.9.2019 ja kestää 1,5 vuotta. Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa. Syksyn 2019, kevään ja syksyn 2020 lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin. 

Koulutuspaikkana on Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki sekä Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Hakukelpoisuus ja -kriteerit

Olet hakukelpoinen, mikäli olet suorittanut soveltuvan terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, bioanalyytikko) tai sitä edeltävän terveysalan opistotason, vähintään sairaanhoitajan tutkinnon. Hakijalta toivotaan kahden (2) vuoden työkokemusta terveysalalta. Haussa voidaan huomioida myös harkinnan mukaan kokemus kuulonhuollosta henkilöllä, jolla on soveltuva, muu ammattikorkeakoulututkinto. Toimiaksesi audionomina sinulla tulee olla normaali kuulo.

Opiskelijavalinta suoritetaan tutkinnon, soveltuvan työkokemuksen, hakijan osoittaman motivaation ja haastattelun perusteella. Hakukriteerit täyttävät hakijat haastatellaan puhelimitse. Haastattelut järjestetään viikoilla 22 ja 23.

Hae koulutukseen  e-lomakkeella 26.5.2019 mennessä. 

Koulutukseen hyväksytyksi tulemisesta ilmoitetaan viikolla 24. Koulutukseen valinta on ehdollinen siihen saakka, kun opiskelija on toimittanut nähtäväksi Metropoliaan tutkintotodistuksen ja voimassaolevan kuulokäyrän, joka ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Tutkintotodistukset ja kuulokäyrät tarkistetaan koulutuksen alkaessa ensimmäisenä lähipäivänä 12.9.2019.

audionomi

Hinta

4800 € + ALV 24 %. Maksun voi suorittaa 1, 2, 4 tai 5 erässä.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana toimii lehtori Heidi Malava, Metropolia Ammattikorkeakoulu. Koulutuksen asiantuntijaluennoitsijat ovat audiologisen hoidon ja hoitotyön, lääketieteellisen, teknisen ja kuntouttavan audiologian asiantuntijoita.

Lisätietoja

Sisältökysymykset:
Heidi Malava
p. 040 630 2160
heidi.malava@metropolia.fi

Käytännön asiat:
Tarita Tuomola, suunnittelija
p. 040 187 1831
tarita.tuomola metropolia fi

Peruutusehdot

Koulutukseen valinta on ehdollinen siihen saakka, kun opiskelija on toimittanut nähtäväksi Metropoliaan tutkintotodistuksen ja voimassaolevan kuulokäyrän, joka ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Tutkintotodistukset ja kuulokäyrät tarkistetaan koulutuksen alkaessa ensimmäisenä lähipäivänä 12.9.2019.

Opiskelijavalintojen jälkeen pyydämme hyväksyttyjä vastaanottamaan paikan sitovasti koulutukseen. Kirjallisen paikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta, perimme täyden osallistumismaksun. Koulutus toteutuu ryhmäkoon täyttyessä.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.   

Majoitus

Opintoihin tulijat ovat paljon tiedustelleet edullista yöpymismahdollisuutta Helsingissä lähiopetuspäivien yhteydessä. Tällaista edullista majoitusta hyvien yhteyksien päässä tarjoaa esim. Omena hotelli, Lönnrotinkatu, Helsinki.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.