Heikkonäköisten apuvälineiden sovittamisen laillistus, 3 op

Koulutuksesta

Lähiopetusta 48 tuntia + etätyötä ja kirjallinen tehtävä. Koulutukseen sisältyy viikon mittainen lähiopetusjakso, jossa käydään läpi apuvälineiden sovittamisen perusteet ja käytännön harjoituksia. Kesän aikana osallistuja tekee kirjallisen selvityksen annetusta aiheesta. Loppujakso on elokuussa 2009, jossa käydään läpi opiskelijoiden kirjalliset tehtävät. Arvioinnin perusteena on osallistuminen opetukseen ja harjoitusten hyväksytysti suorittaminen sekä kirjallisen työn tekeminen ja esittäminen. Kaikki koulutuksen osiot tulee suorittaa hyväksytysti sovituksen laillistuksen saamiseksi.

Pääsyvaatimukset

Osallistujalla tulee olla optikon/optometristin tutkinto ja vähintään 1 vuoden työkokemus laillistettuna optikkona valmistumisen jälkeen. Työkokemuksen tulee täyttyä koulutuksen päättymiseen mennessä. Valmistumis- ja työtodistukset tarkistetaan kurssin alkaessa.

Aika ja paikka

Seuraavan koulutuksen ajankohta ei vielä tiedossa.