Oletko sairaanhoitaja, jolla on perustason ensihoidosta vähintään yhden vuoden työkokemus? Haluatko työskennellä hoitotason sairaankuljetuksessa?

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu Sinulle, jolla on sairaanhoitajan tutkintotodistus, vähintään yhden vuoden työkokemus perustason ensihoidosta sekä voimassaolevat perustason ensihoidon luvat. 

Sisältö

 • Sairaalan ulkopuolinen ensihoitotyö
 • Ensihoidossa tarvittava hoitoteknologia
 • Kliininen lääkehoito, farmakologia, kardiologia ja toksikologia
 • Ammatillinen osaaminen ensihoidossa
 • Ensihoidon vaativa erityisosaaminen
 • Ensihoitolääketiede
 • Viestiliikenne ja viranomaisyhteistyö
 • Ensihoidon johtaminen ja päätöksenteko
 • Ensihoidon valtakunnallinen tentti ja osaamisen arviointi

Toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Opintoihin sisältyy simulaatio-opintoja. Lähipäiviä on 20 (n. 2 päivää/kk).

Sinulta edellytetään itseohjautuvuutta, motivoitunutta ja vastuullista otetta opintoihin. Mikäli et voi suorittaa opintoihin kuuluvaa harjoittelua työpaikallasi, olet velvollinen hankkimaan itse harjoittelupaikkasi.

Aika ja paikka

Koulutus alkaa 26.-27.8.2019 ja kestää kevääseen 2020. Lähipäiviä on 20 (n. 2 päivää/kk).

Syksyn lähipäivät:

 • 26.-27.8.2019
 • 23.-24.9.2019
 • 21.-22.10.2019
 • 4.-5.11.2019
 • 2.-3.12.2019

Kevään lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin. 

Hinta

2900 € + alv 0%.

Voit maksaa koulutuksen hinnan useammassa erässä.

Ilmoittautuminen

Valitettavasti vähäisen osallistujamäärän vuoksi koulutus on peruutettu. 

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista. 

Kouluttaja

Vastuukouluttaja Jukka Kettusella on 20 vuoden kokemus ensihoitotyöstä mm. Helsingin Pelastuslaitokselta ja FinnHEMS 51:stä. Hän on toteuttanut useita Hoitotason täydennyskoulutuksia ja saanut niistä erinomaista palautetta. Hän toimii edelleen aktiivisesti ensihoidon kenttätyössä.

Lisätietoja

Sisältökysymykset

Jukka Kettunen, vastuukouluttaja
p. 040 630 2295
jukka.kettunen metropolia fi

Käytännön asiat

Tarita Tuomola, suunnittelija
p. 040 187 1831
tarita.tuomola metropolia fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutuskokemuksia

1. Kuka olet ja mikä on koulutustaustasi sekä nykyinen ammattisi/työtehtäväsi?

Antti Hautamäki, sairaanhoitaja (AMK), työskentelen ensihoitajana.

2. Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia?

Tärkeintä oli oppia monipotilastilanteissa toimimista ja viestiliikennettä, koska niihin en ole saanut aiemmin koulutusta. Kaikki käsitellyt asiat olivat kuitenkin tärkeitä, koska ne liittyvät tiiviisti toisiinsa.

3. Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta? 

Hyödyn hoitovelvoitteen saamisesta ja luvasta toimia hoitotason ensihoitajana. Pystyn soveltamaan opittua työssäni sekä välittämään sitä muille työyhteisössäni.

4. Kenelle voisit suositella kyseistä koulutusta?

Ehdottomasti kaikille sairaanhoitajille, jotka työskentelevät ensihoidossa. Tämä sopii erinomaisesti myös niille, joilla on hoitovelvoite siirtymäsäännösten takia.

Osallistujien kommentteja koulutuksen hyödyistä

"Kettunen on aivan loistava opettaja ja persoona. Luennot olivat korkealuokkaisia, simulaatiot aivan parhaita."

"Kouluttajien korkea ammattitaito sekä positiivinen asenne"

"Ilahduin erityisesti runsaasta simulaatioharjoittelusta ja sen avulla oppimisesta."

"Koulutuksen myötä ammattitaitoni kehittyi ja sain koulutuspäivien sisällöstä hyötyä käytännön työtehtäviini."

"Hyvin järjestetty koulutus ja käytännönläheinen opetus, jossa keskityttiin olennaisiin asioihin. Koulutus eteni johdonmukaisesti ja luennoitsijat olivat asiantuntevia. Iso kiitos Jukka Kettuselle asiantuntevasta opetuksesta!"

"Laadukkaat luennoitsijat. Kouluttajien, erityisesti J. Kettusen "kenttäkokemus" ja kyky opettaa asioita käytännönläheisesti."

"Asiat oli hoidettu hyvin. Oli laadukasta opetusta tärkeistä ja ajankohtaisista asioista."