Jalan ja nilkan alueen workshop

Jalan ja nilkan alueen workshop

Kohderyhmä

Jalkaterapeutit ja fysioterapeutit

Tavoitteet

  • Tunnistaa diagnoosi- ja luokittelumallien vaikutus kliiniseen päättelyyn ja interventioon
  • Ymmärtää biopsykososiaalisen viitekehyksen vaikutus kliinisen päättelyn prosessiin
  • Kerrata, päivittää ja harjoitella kliinisen tutkimisen vaiheet jalan ja nilkan tule-ongelmissa
  • Oppia tunnistamaan jalan ja nilkan alueen motorisen kontrollin häiriöiden ja liikehäiriöiden suuntaspesifit alaluokat
  • Harjoitella jalan ja nilkan tule-ongelmien interventioita (manuaalinen terapia, harjoitusterapia sekä edellä mainittujen interventioiden toteuttaminen motorisen kontrollin häiriöissä ja liikehäiriöissä)

Sisältö

  • Jalan ja nilkan alueen tyypilliset diagnoosi- ja luokittelumallit
  • Jalan ja nilkan kroonisten kiputilojen uusi luokittelumalli biopsykososiaalisessa viitekehyksessä
  • Jalan ja nilkan alueen tule-ongelmien kliinisen päättelyn prosessi ja sen vaiheet
  • Jalan ja nilkan alueen tule-ongelmien interventio
  • Katsaus tämän hetkisiin ja tuleviin tutkimusprojekteihin

Kouluttaja

Jukka Kangas
Manuaalisen fysioterapian erityisasiantuntija, Fysioterapia-konsultit FTK Oy

Aika ja paikka

10.10.2018 klo 10-18
11.10.2018 klo 8.30-17.30
12.10.2018 klo 8.30-15

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki

Hinta

490 € + alv 24 %

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Ilmoittaudu

E-lomakkeella 26.9.2018 mennessä

Lisätiedot

Sisältöön liittyvät kysymykset

Fysioterapeutti Jukka Kangas
jukka.kangas (at) ftk.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Marja Pietiläinen
Puh. 040 672 5583
marja.pietilainen (at) metropolia.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Jalkaterapeuttinen nivelten mobilisaatio

Osallistujilta saatua palautetta

"Koulutuksen sisältö oli ajantasaiseen tietoon perustuvaa. Opetus käytännönläheistä."


"Kuntoutusalojen monipuolisuus, erityisesti fysioterapeutit. Ei pelkästään jt:ille tarkoitettu koulutus."


"Perusteellinen sisältö, riittävän käytännönläheinen."

 

"Erittäin asiantunteva luennoitsija."