Leukojen ja hampaiston alueen kartiokeilatomografiakuvaus (10 op)

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston Hammaslääketieteen laitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä

Suuhygienistit, lähihoitajat (suun terveydenhoidon koulutusohjelma / osaamisala).

Koulutus soveltuu myös röntgenhoitajille sekä hammaslääketieteellisen radiologian erikoishammaslääkäreille, radiologian erikoislääkäreille, hammaslääkäreille tai lääkäreille (vaaditaan yliopistolle suoritettava erillinen kuulustelu, ST-ohje 3.1).

Hyöty osallistujalle

Koulutuksen käytyäsi

  • osaat keskeisen leukojen ja hampaiston kartiokeilatietokonetomografiatoimintaa (KKTT) ohjaavan säteilysuojelusäädöstön ja ohjeistuksen
  • pystyt hyödyntämään teoreettista tietoa sekä toimimaan oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteiden mukaisesti käytännön työtilanteissa
  • osaat ST-ohjeen 3.1 mukaisesti suorittaa KKTT-kuvauksia

Sisältö ja toteutus

Opiskelu yhdistää teoriaa ja käytäntöä sekä antaa valmiudet leukojen ja hampaiston alueen KKTT-tutkimusten suorittamiseen. Opinnot jakautuvat lähi- ja virtuaaliopetukseen. Lisäksi opintoihin sisältyy käytännön harjoittelua oppilaitoksessa ja työelämässä sekä osaamisen näyttö, joka suoritetaan 25:n KKTT-tutkimuksen jälkeen.

Koulutuksessa on lähiopetusta, virtuaaliopintoja verkko-oppimisympäristö Moodlessa sekä online-opetusta Connect Prolla.

  • Moduuli I:  Hammasröntgentoiminnan perusteet, 1 op (Moodle)
    Mahdollisuus joko virtuaaliopintoihin (Moodle ja Connect Pro) tai saada paikan päällä Moodlen käytön opetusta ja ohjausta sekä olla luennolla mukana (Metropolia, Mannerheimintie 172).
  • Moduuli II: Kliininen fysiikka ja KKTT-laiteoppi, 3 op (Metropolia, Mannerheimintie 172)
  • Moduuli III: KKTT-tutkimukset, 3 op (Metropolia, Mannerheimintie 172)
  • Moduuli IV: Säteilyturvallisuus KKTT-kuvauksissa, 2 op (Metropolia, Mannerheimintie 172)
  • Moduuli V: Kirjallinen raportointi ja näyttökoe, 1 op (Metropolia, Mannerheimintie 172)

Koulutuksessa on yhteensä 4-5 lähipäivää (ensimmäiseen moduuliin voi osallistua myös verkossa). Lisäksi koulutukseen kuuluu Demo ja Fantom-harjoitukset KKTT- laitteella 2 tuntia 4 opiskelijaa, erikseen sovittavana aikana (sovitaan tutoreiden kanssa).

Koulutuksen lähipäivät: 11.3., 27.3., 28.3, ja 11.4.2019.

Näyttöjen ajankohta sovitaan erikseen.

Hinta

1 990 € (sisältäen kaikki 4 moduulia ja osaamisen näytön) + alv 24 %.

Mikäli näyttökoe järjestetään muualla kuin pääkaupunkiseudulla, lisäksi veloitetaan opettajan matkakulut.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tällä e-lomakkeella 24.2.2019 mennessä.

Koulutuksen toteuttamiseksi tarvitaan vähintään 15 osallistujaa.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Tarita Tuomola
p. 040 187 1831
tarita.tuomola metropolia fi

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Pia-Marja Vähäkangas
p. 040 630 2825
pia-marja.vahakangas metropolia fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.