Keinoja muistisairaan tukemiseen 1 op
– Aistitoiminta, sensorinen integraatio ja kohtaaminen

Mitkä tekijät saattavat vaikuttaa siihen, ettei yhteinen toiminta muistisairaan ihmisen kanssa suju? Voisiko vastaus löytyä aistitoiminnasta ja ympäristöstä? Koulutuksen tarkoituksena on yhdessä tarkastella näitä näkökulmia ja etsiä vastauksia arjen tilanteisiin.

Kohderyhmä

Muistisairaiden parissa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, kuten lähihoitajat, sosionomit, geronomit, sairaanhoitajat, virikeohjaajat, toimintaterapeutit ja fysioterapeutit

Hyöty osallistujalle

Koulutuksen käytyäsi

  • ymmärrät aistien merkityksen muistisairaan ihmisen elämässä
  • osaat huomioida sosiaalisen ja fyysisen ympäristön vaikutuksen muistisairaan jokapäiväisessä hyvinvoinnissa
  • tunnistat keinoja muistisairaan kohtaamiseen ja mahdollistat arvokkaan vanhuuden
  • saat ratkaisuja arjen hoito- ja kuntoutustilanteisiin

Sisältö

  • Aistitoimintojen vaikutus muistisairaan arjessa
  • Ympäristön vaikutus muistisairaan ihmisen kokemusmaailmaan
  • Vuorovaikutus ja kohtaamisosaaminen

Toteutus

Koulutus toteutetaan dialogia ja yhteiskehittelyn menetelmiä hyödyntäen.

Kouluttajat

Lehtori Anja Sario, tt, TtM, toimintaterapian tutkinto-ohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Lehtori Mari Heitto, th, TtM, vanhustyön tutkinto-ohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Lehtori Mari Heitto
p. 040 769 8714
mari.heitto metropolia fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen metropolia fi

Peruutusehdot

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti koulutussuunnittelijalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista perimme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.