Kiikku -vauvaperhetyön® koulutus
15 op (+ 8 op harjoittelu)

Kiikku-vauvaperhetyö® on ennaltaehkäisevä työmuoto, jossa on keskeistä vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoitaminen. Se kohdistuu perheisiin, joissa on alle yksivuotias lapsi ja joissa ilmenee jokin vauvaperheen vuorovaikutusta vaarantava tekijä. Vuorovaikutusta tukemalla edistetään kiintymyssuhteen syntymistä, mikä on olennaista lapsen kehityksen ja perheen hyvinvoinnin turvaamiselle. Työskentely on perheen tarpeista lähtevää ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, toimintaterapeutit, fysioterapeutit ja lähihoitajat tai muut asiantuntijat, jotka työskentelevät lapsi- ja perhepalveluita tuottavissa yksiköissä.

Osallistujalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus lasten ja lapsiperheiden parissa työskentelystä.

Tavoitteet

Koulutus antaa valmiuden toimia Kiikku-vauvaperhetyöntekijänä ja valmiuksia kehittää vauvaperhetyötä organisaatiossaan.

Sisältö

Vauvan kehitys ja varhaisen vuorovaikutuksen arviointi (5 op)

  • Vauvan psyykkinen, sensomotorinen ja puheen kehitys
  • Varhainen vuorovaikutus, sen havainnointi ja arviointi
  • Perheiden moninaisuus ja perhedynamiikka

Kiikku-vauvaperhetyö tukemisen menetelmänä (5 op)

  • Lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen tukeminen vauvalähtöisesti (Kiikku-ideologia)
  • Perheen voimavaraistumisen tukeminen
  • Erilaiset vauvaperhetyön keinot (mm. leikki, huolen puheeksi ottaminen, videoavusteinen ohjaus) 

Yhteistyöverkostot ja ammatillisen osaamisen syventäminen (5 op)

  • Vauvaperhetyön yhteistyöverkosto
  • Oman ammatillisen osaamisen reflektointi, itsearviointi ja vertaistuki
  • Kehittämistehtävässä syvennytään vauvaperhetyössä kehittymiseen asiakasperheissä tapahtuvan työskentelyn kautta.

Koulutuksen liittyen on mahdollisuus suorittaa Imetysohjaajakoulutus (1 op) syksyllä 2018.

Toteutus

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähiopetuksesta, verkko-oppimisesta, itsenäisestä opiskelusta oppimispäiväkirjan avulla sekä kehittämistehtävästä.

Kehittämistehtävässä syvennetään työntekijän osaamista vauvaperhetyössä, joka tukee Kiikku -vauvaperhetyön® kehittämistä myös omassa työyhteisössä.

Osallistujalla tulee olla mahdollisuus suorittaa vauvaperhetyön harjoittelua koulutuksen aikana. Harjoittelun laajuus on 8 op (n. 5 viikkoa). Harjoittelupaikan hankinnasta huolehtii opiskelija itse.

Harjoitteluun liittyen järjestetään ryhmämentorointitapaamisia ja vertaisoppimista.  

Aika

Kevät 2019 lähipäivät: 23.-24.1., 12.3. ja 14.-15.5.

kevään mentorointi / työnohjaus: 9.-10.4. 4h/ryhmä, 4 pienryhmää

 

Syksy 2019 lähipäivät: 3.-4.9. ja 3.12.

+ kaksi mentorointitapaamista: 20.-21.8. ja 29.-30.10. 4h/ryhmä, 4 pienryhmää

Paikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta

1900 € + alv 24 % (2356 €)

Hakeminen

Hakeminen tällä e-lomakkeella 9.1.2019 mennessä. 

Hakulomakkeella kysytään mm. koulutustaustaa, työkokemusta ja työpaikkaa.

Osallistujalla tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelystä. 

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Metropolian ja Vamlasin yhteistyötä

Koulutus on suunniteltu yhdessä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön VAMLAS:in kanssa. 

Kiikku-vauvaperhetyön® menetelmä löytyy THL:n Lastensuojelun käsikirjasta.

Se on myös hyväksytty Kasvun tuki -portaaliin* ja sen käyttöä suositellaan Sosiaali- ja terveysministeriön Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kehityksessä.

Lisätietoja

Karoliina Ahonen
Kehittämispäällikkö
karoliina.ahonen@vamlas.fi
p. +358 40 455 2677

* Kasvun tuki -portaali on Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) ylläpitämä ja kehittämä. Työn kehittämisessä on ollut mukana mm. Suomen Mielenterveysseura ja Thl.

Ole nopea ja ilmoittaudu! 

Ilmoittaudu e-lomakkeella

Lisätietoja

Lehtori Sari Lahti,
sari.lahti metropolia fi,
p. 040 630 4858

Suunnittelija Tarita Tuomola,
tarita.tuomola metropolia fi,
p. 040 187 1831