Kouluikäisten ja nuorten pahoinvointi - onnistunut oppilas- ja opiskelijahuolto

Tunnistatko nuoren pahaa oloa? Miten hyödynnät monitoimijaista työskentelyä ja oppilashuoltoa koulussa? Miten edistät lapsen ja nuoren mielenterveyttä?

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on astunut voimaan 1.8.2014. Opiskeluhuollossa toiminnan painopistettä pyritään siirtämään nykyisestä ongelmakeskeisestä toiminnasta ongelmia ennaltaehkäisevään suuntaan. Monitoimijaiseen työskentelytapaan haastavat myös: Hyvinvointia useammille - lasten ja nuorten palvelut uudistuvat - raportti (STM 2013) ja Lastensuojelun laatusuositus (STM 2013).

Kohderyhmä

Peruskoulussa ja toisella asteella työskentelevät opiskeluhuollon toimijat: terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat.

Sisältö

Mielenterveyden edistäminen, varhainen tunnistaminen, oikea-aikainen auttaminen
•    Puheeksi ottamisen välineet
•    Mistä tunnistaa nuoren oireilun ja miten puuttua siihen - varhaisen tuen tarve
•    Lapsi, nuori ja perhe yhteistyökumppanina

Monitoimijaisuuden haasteet
•    Toimiva yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuolto
•    Sujuva viranomaisyhteistyö
•    Salassapito

Toteutus

Asiantuntijaluennot, ryhmäkeskustelut ja simulaatio-oppiminen

Kouluttajat

Lehtori, terveydenhoitaja Asta Lassila
Lehtori, psykiatrinen sairaanhoitaja Mari Vikman
Lehtori, psykologi Satu Kyöstilä

Kouluttajilla on pitkä kokemus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä mielenterveystyöstä.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Asta Lassila, Mari Vikman
Lehtori, psykologi Satu Kyöstilä
etunimi.sukunimi(at)metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Koulutussuunnittelija Tarita Tuomola, puh 040 187 1831, tarita.tuomola(at)metropolia.fi

Tutustu koulutustarjontaamme:

metropolia.fi/taydennyskoulutus-sote/