Kouluttaudu silmähoitajaksi, 30 op

Haluatko lisätä näyttöön perustuvaa osaamistasi silmätaudeista,
silmien ja näköjärjestelmän tutkimuksista sekä silmien lääkehoidosta?


Kenelle

Koulutus sopii sinulle, joka työskentelet sairaanhoitajana tai terveydenhoitajana. Lähihoitajana edellytämme sinulta vähintään yhden (1) vuoden kokemusta silmähoitajan työstä. Koulutus soveltuu hyvin työyhteisöiden jäsenille, joissa toteutetaan tehtäväsiirtoja.


Hyöty

• lisäät näyttöön perustuvaa osaamistasi silmätaudeista, silmien ja
näköjärjestelmän tutkimuksista ja silmien lääkehoidosta
• saat valmiuksia tutkimusten itsenäiseen luotettavuuden arviointiin ja tutkimusolosuhteiden
vakioimiseen
• saat valmiuksia myös työyhteisön kehittämistarpeiden tunnistamiseen toiminnan kehittämiseen
• tunnistat omaa osaamistasi ja rakennat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, joka kytketään työyhteisön kehittämistarpeisiin


Sisältö

Koulutuksen teemat ovat:

1) Osaamisen kehittäminen, työrooli ja ammatillisuus

 • Oppimistarpeiden määrittely
 • Potilaan hoitoon liittyvät kehittämiskohteet työyhteisössä
 • Asiantuntijuus moniammatillisessa yhteistyössä
 • Näyttöön perustuva päätöksenteko silmäpotilaan hoitotyössä


2) Silmäpotilaan näköjärjestelmän rakenne ja toiminta

 • Silmän ja sen oheiselinten makroskooppinen ja mikroskooppinen anatomia
 • Silmän perustoiminnot ja niitä säätelevät mekanismit
 • Näkösignaalin kulku ja näköinformaation prosessointi aivojen näköalueilla
 • Näköjärjestelmän toimintojen mittaaminen


3) Silmäpotilaan hoitotyö

 • hoitajavastaanottotoiminta: silmäpotilaan tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessin
 • suunnittelu ja toteutus
 • potilaan ohjaaminen ja omahoidon opastaminen
 • haastavien potilaiden kohtaaminen
 • potilasturvallinen hoitotyö
 • näyttöön perustuva päätöksenteko hoitotyössä
 • silmän ja sitä ympäröivien kudosten ensiapu

 

4) Silmätaudit, yleinen farmakologia ja silmälääkkeiden farmakologia

 • yleisimmät silmän etu- ja takaosien sairaudet
 • yleissairaudet ja silmä
 • silmälääkkeiden yleiset vaikutusmekanismit, silmälääkkeiden imeytyminen ja lääkeaineiden turvallinen käyttö


5) Visuaalinen optiikka ja kliininen näöntutkiminen

 • näöntutkimusolosuhteiden määrittäminen ja vakioiminen
 • näöntutkimuksissa käytettävät menetelmät ja mittauslaitteet
 • silmän valontaittovirheen määrittäminen autorefraktometrin avulla
 • näöntarkkuuden ja kontrastinäön tutkiminen
 • stereo- ja värinäkötestit
 • silmänpaineen mittaaminen - silmäpaineen vuorokausikäyrän määrittäminen
 • silmän etuosan ja silmän optisten väliaineiden arviointi biomikroskopian avulla
 • silmien etuosien valokerroskuvaus
 • näkökenttien mittaaminen
 • silmänpohjan rakenteiden kuvantamismenetelmät
 • näönkuntoutus


Toteutus, aika ja paikka

Koulutuksessa on 8 lähiopetuspäivää, jotka pidetään kaksi päivää kerralla. Muu osuus koulutuksesta suoritetaan vuorovaikutteisesti verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Opiskeluun liittyvä työharjoittelu on mahdollista suorittaa omassa työyksikössä. Koulutukseen liittyy kehittämistyö.

Lähiopetuspäivät:

Aloitus 26. - 27.1.2016, muiden lähijaksojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki

Verkkoistuntojen ajat ilmoitetaan myöhemmin.


Kouluttajat

Juha Päällysaho, yliopettaja, O.D., Ph.D, Metropolia Ammattikorkeakoulu (vastuukouluttaja)
Marjatta Luukkanen, lehtori, THM, Metropolia Ammattikorkeakoulu

 
Hinta

2360 € + alv 24 % (2926,40 €).  Koulutus on mahdollista maksaa kahdessa osassa. Ole yhteydessä, mikäli haluat laskun useammassa erässä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä 5.1.2016 mennessä. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Elina Taponen, suunnittelija, puh. 040 759 8756, elina.taponen (at) metropolia.fi


Sisältöön liittyvät kysymykset:
Juha Päällysaho, yliopettaja,  puh. 040 641 8270, juha.paallysaho (at) metropolia.fi
Marjatta Luukkanen, lehtori, puh. 040 630 1938, marjatta.luukkanen (at) metropolia.fi


Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (4) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.


Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Uutta!

Lähihoitaja, joka toimit silmähoitajana, olet tervetullut koulutukseen! Edellytyksenä on vähintään vuoden työkokemus alalta.