Kraniaaliosteopatian jatkokurssi

Kohderyhmä

Osteopaatit ja loppuvaiheen osteopaattiopiskelijat. Koulutukseen otetaan 24 henkilöä.

Sisältö

• RTM, eli resiprokaalisen tensiokalvorakenteiden tutkiminen ja hoito
• Sacrumin ja häntäluun tutkiminen ja hoito
• PRM, eli primääri respiratorisen mekanismin eri vaiheet
• Neutraali, Still point ja automatic shifting ilmiöinä
• Balanced ligamentous tension -tekniikan hoitoperiaate ja otteet
• Nestetason tekniikat

Kouluttaja

Lehtori Kari Kääntä, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kari Kääntä on valmistunut Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2010. Valmistumisen jälkeen Kari työskenteli kolme vuotta osteopaattina Kanadassa ja jatkokouluttautui kraniaaliosteopatiaan Yhdysvalloissa Sutherland Cranial Teaching Foundationin ja American Academy of Osteopathyn kursseilla sekä Harold Goodman D.O.:n henkilökohtaisessa ohjauksessa. Tällä hetkellä Kari toimii tuntiopettajana Metropolia ammattikorkeakoulussa mm. kraniaaliosteopatian perusteet ja kraniaaliosteopatian syventävä osaaminen kursseilla.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen metropolia fi

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Lehtori Kari Kääntä
p. 09 7424 5913
kari.kaanta metropolia fi


Pidätämme oikeuden muutoksiin.