Mitkä tekijät saattavat vaikuttaa siihen, että lapsi ei osaa iloita leikistä muiden kanssa ja käyttäytymisessä on nähtävissä jo syrjäytymisen piirteitä? Miten ehkäistä tätä kehitystä? Koulutuksessa etsitään yhdessä vastauksia lapsen toiminnan ja ympäristön havainnoinnista saadun tiedon taitavammasta hyödyntämisestä, ympäristön muokkauksesta ja aikuisen ohjauksen strategioitten kehittämisestä.

Kohderyhmä

Päiväkodin ja lastensuojelun työntekijät, sairaanhoitajat sekä fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit

Hyöty osallistujalle

Koulutuksen käytyäsi

  • osaat tunnistaa ja huomioida lapsen toiminnassa leikkimiseen vaikuttavia kehityksellisiä esteitä ja lapsen yksilöllisiä tarpeita
  • osaat arvioida toimintaympäristön merkitystä lapsen leikin mahdollistajana
  • osaat asettaa lapsi- ja ryhmäkohtaisia tavoitteita edistämään leikkiin osallistumista
  • tunnistat leikin tukemisen keinoja

Sisältö

  • Leikin biologista taustaa

  • Sensorisen integraation teoriaa (aistitiedon säätelyn vaikutus lapsen kehitykseen)

  • Leikkiympäristön merkitys leikkiin osallistumisessa

  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten leikki

  • Leikin tukemisen menetelmiä (aikuisen sitoutumisen malli, leikkimielisyyden malli, leikin ohjaaminen ja leikin mukauttaminen lapsilähtöisesti)

Toteutus

Koulutus rakentuu lähiopetuksen lisäksi verkkotyöskentelystä sekä etätehtävistä.

Aika ja paikka

18.–19.1.2016
19.2.2016
21.3.2016

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 b, 00610 Helsinki 

Kouluttajat

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat:
Anna-Riitta Mäkitalo, elto, KM, psykoterapeutti
Sylvia Tast lto, KM

Lasten toimintaterapian asiantuntija:
Anja Sario erikoistoimintaterapeutti, sensorisen integraation terapeutti, TtM

Hinta

495 € + alv 24 % (614€)

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Lehtori Mari Rusi-Pyykönen
p. 040 334 5405
mari.rusi-pyykonen metropolia fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen metropolia fi