Kuntoutujan ympäristön ohjaus kuntoutusprosessissa, 2 op

Tule oppimaan kuntoutujan ympäristön ohjauksesta kuntoutusprosessissa!  

Kohderyhmä

Fysio-, toiminta-, puheterapeutit, kuntoutusohjaajat, lääkärit, sosionomit, sairaan- ja terveydenhoitajat sekä kaikki kuntoutusalan ammattilaiset ja asiantuntijat, tutkijat, kehittäjät ja kouluttajat

Sisältö

Kuntoutuksen uudistamiskomitea määritteli kuntoutukseen kuuluvan kuntoutujan toimintaympäristöjen kehittämisen. Tämä tarkoittaa käytännön kuntoutustyössä yhteistoimintaa kuntoutujan arjen verkostoissa. Kuntoutuksen tulee mahdollistaa kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä voimavarojen käyttöä kuntoutujan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutus tulee toteutumaan ensisijaisesti lähellä kuntoutujan omaa toimintaympäristöä siten, että tavoitteena tulee olla omassa arjessa pärjääminen.

  • Näyttöön perustuvat hyvät kuntoutuksen ohjauskäytännöt
  • Kuntoutujan ohjaus kumppanuuteen perustuvana yhteistoimintana
  • Toimintakyvyn muutos ja edistyminen yksilön ja ympäristön välisenä vuorovaikutuksena (ICF)
  • Kuntoutujan kannalta merkityksellisten ihmisten osallistuminen prosessiin (GAS)
  • Etäkäytännöt
  • Kirjaamiskäytännöt
  • Kuntoutuksen ohjauksen jatkuva kehittäminen käytännössä

Toteutus

Koulutus alkaa lähiopetuksella. Koulutuspäivän jälkeen tehdään kehittämistehtävä työelämässä, minkä jälkeen osallistujat saavat kouluttajilta palautetta tehtävän teon aikana heränneisiin kysymyksiin.  

Kouluttajat

Salla Sipari, FT, yliopettaja Metropolia Ammattikorkeakoulu

Nea Vänskä, TtM, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aika ja paikka

9.5.2019 klo 9 - 15.30

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki

Hinta

230 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella 11.4.2019 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle neljä (4) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Nea Vänskä
nea.vanska metropolia fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen metropolia fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.