Lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus – Metku-kirjan käyttökoulutus

Metku-kirja

Työskenteletkö erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa kuntoutuksessa, varhaiskasvatuksessa, koulussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä?

Lapsen Metkut ovat välineitä, joita voit hyödyntää lapsen osallistumisen vahvistamiseksi yhdessä lapsen ja perheen kanssa.

Kohderyhmä

Kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijat

Tavoite ja toteutus

Koulutuksessa osallistujat

  • saavat uuden työkalun hyödynnettäväksi lapsi- ja perhelähtöisessä kuntoutumisessa.
  • oppivat käyttämään ja soveltamaan Metku-kirjaa lapsen oppimis- ja kuntoutusprosessissa.
  • perehtyvät lapselle merkityksellisen toiminnan tunnistamiseen ja kuvaamiseen Metku-kirjan avulla.
  • saavat työkaluja Metku-kirjan käytön soveltamiseen lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.
  • perehtyvät Lapsen kuntoutumisen Metkujen taustalla olevaan lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavaan kuntoutumiseen.

Koulutus rakentuu konkreettisen harjoittelun, käyttöesimerkkien ja teorian vuoropuhelulle. Osallistujat syventävät omaa osaamistaan lapsi- ja perhelähtöisessä toiminnassa ja pohtivat Metku-kirjan käytön soveltamista omassa työssään. Koulutuksessa tarkastellaan osallistumista ja toimijuutta lapsen oikeutena sekä Metku-kirjan käyttöä moniammatillisessa ryhmässä.

Metku-kirja

Metku-kirja käsittelee lapselle merkityksellisen toiminnan kuvausta, jota voi hyödyntää lapsen näkökulmasta tärkeiden asioiden tunnistamiseen ja kuvaamiseen.

Lapsen oppimisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa on ensisijaista, että lapsen omat ideat, unelmat ja näkökulmat otetaan huomioon ja lapsi osallistuu oman kuntoutumisensa suunnitteluun yhdessä aikuisten kanssa. Lapsen Metku-kirja on suunniteltu lasten, vanhempien ja ammattilaisten kanssa edistämään kuntoutumisen suunnittelua ja toteuttamista yhdessä.

Kurkkaa interaktiivista Metku-kirjaa täältä.

Kouluttajat

Salla Sipari, FT, yliopettaja Metropolia Ammattikorkeakoulu

Nea Vänskä, TtM, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Mira Lönnqvist, Toimintaterapeutti YAMK, Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapian lehtori

Aika ja paikka

28.2.2019 klo 9-15.30

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

Hinta

200 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella 14.2.2019 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Nea Vänskä
nea.vanska@metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen@metropolia.fi         

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.