Lapsen metkut - Uusia työvälineitä lapsen toimintakyvyn tukemiseksi

Metku-välineet ovat lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistavia toimintatapoja ja välineitä, joita perheet ja ammattilaiset käyttävät yhdessä lapsen oppimis- ja kuntoutumisprosesseissa. Välineisiin voit tutustua tarkemmin tästä. Metku-välineet on kehitetty valtakunnallisessa näyttöön perustuvassa kehittämisprosessissa.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat käyttämään ja soveltamaan Metku-välineitä lapsen kuntoutumisessa. Koulutuksessa pohditaan välineiden käyttöä yhdessä moniammatillisessa ryhmässä. Välineisiin perehtyminen tapahtuu esimerkkien ja käyttökokemusten avulla. Koulutuksessa voi myös kysyä mieltä askarruttavista asioista ja keskustella sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista.

Kohderyhmä

Lapsen kuntoutumisen Metkuja voivat käyttää kaikki erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Koulutus soveltuu moniammatillisesti kaikille kuntoutusalan, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijoille. Esimerkiksi sosionomit ja muut päiväkodeissa, kouluissa ja erityistukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelevät.

Sisältö

Syksyllä 2018 tarjotaan kaksi erillistä koulutuspäivää, joista voi tarpeen mukaan suorittaa yhden tai molemmat. Osallistuja voi halutessaan suorittaa myös Metkut koulutuskokonaisuuden (3 op) osallistumalla vielä kolmanteen koulutuspäivään, jossa jaetaan ja syvennetään osaamista Metku-välineistä. Kolmannen koulutuspäivän voi suorittaa vain, jos on osallistunut kahteen ensimmäiseen koulutuspäivään. 

Koulutuspäivä I: Lapsen toimintakyvyn vahvistaminen - Lapsen Metkut työvälineitä 

 • Lapsen toimintakyky ja osallistuminen kuntoutumisessa
 • Osallistuminen ja toimijuus lapsen oikeutena
 • Lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus; Metku-kirja
 • Lapselle merkityksellisen toiminnan mahdollistaminen; Metku-muistio

Koulutuspäivä II: Lapsen kuntoutumisen rakentamisen välineitä

 • Tavoitteellinen, lapsi- ja perhelähtöinen, motivoiva ja voimavaralähtöinen kuntoutuminen
 • Lapsen toimintakykyä vahvistavat tavoitteet ja yhteistoiminta kuntoutumisessa: Metku-neuvottelu
 • Yksilöllisistä tavoitteista yhteiseksi toimintasuunnitelmaksi: Osallistumisen ekologinen arviointi –menetelmä

Itsenäistä työskentelyä kehittämistehtävän avulla (välineiden kokeilu ja käyttökokemusten kirjaaminen)

Koulutuspäivä III: Lapsen Metkujen käytön osaamisen syventäminen

 • Osaamisen syventäminen lapsen toimintakykyä vahvistavan kuntoutumisen mahdollistamiseen
 • Kehittämistehtävän purku, osaamisen jakaminen ja syventäminen

Kouluttajat

Lehtori Mira Lönnqvist
Lehtori Nea Vänskä

Ajankohta ja paikka

 • 7.9.2018, kello 8.30-14.30 (1. koulutuspäivä)
 • 28.9.2018, kello 8.30-14.30 (2. koulutuspäivä)
 • 5.11.2018, kello 12-16 (3. koulutuspäivä)

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki

Hinta

 • 213 € + alv 24 % (1 koulutuspäivä)
 • 426 € + alv 24 % (2 koulutuspäivää)

Osallistuessasi kahteen koulutuspäivään, saat kolmannen syventävän (5.11.) koulutuspäivän ilmaiseksi. Voit siis ilmoittautua yksittäisinä päivinä ensimmäiseen (7.9.) tai toiseen (28.9.) koulutuspäivään tai osallistua kaikkiin kolmeen päivään, jolloin kokonaisuus on välitehtävän kanssa 3 op.

Ilmoittautuminen

Koulutus on valitettavasti peruttu.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Marja Pietiläinen
Puh. 040 672 5583
marja.pietilainen @ metropolia.fi 

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Nea Vänskä
Puh. 040 673 8664 
nea.vanska @ metropolia.fi

Tilaa Lapsen Metkut –koulutus omaan työyhteisöösi tai verkostoosi! Tarjoamme Metku-infoja ja Metku-konsultaatiota.

1. Metku -info

Metku –info on parin tunnin tietopaketti aiheesta.

2. Metku -konsultaatio

Konsultaation kesto on noin 2 x 1,5 h. Ennen konsultaatiota tehdään ennakkokysely, jotta kouluttaja pääsee käsiksi konsultaation tarpeista. Konsultaatio voidaan suunnitella asiakkaille, jotka vasta ottavat Metkuja käyttöön tai sitten asiakkaille, joilla on jo kokemusta Metkuista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.