Lasten kuntoutuksen menetelmäkoulutus – Osallistumisen ekologinen arviointi, 1 op

Lapsen osallistuminen hänelle merkitykselliseen toimintaan on lapsen kuntoutumisen avainasia. Osallistumisen ekologisessa arvioinnissa lähtökohtana on perheen ja ammattilaisten yhdessä asettama lapselle merkityksellinen osallistumisen tavoite. Menetelmässä kuvataan vahvuuksia ja tarpeita arvioiden mitä muutosta tarvitaan lapsen osallistumisen tavoitteen saavuttamiseksi lapsen, perheen ja ympäristön näkökulmista. Arvioinnissa tehdään toimintasuunnitelma, jossa päätetään tehtävät ja menetelmät sekä vastuussa olevat henkilöt ja aikataulu toteutukselle. Osallistumisen ekologinen arviointi perustuu perheen ja kuntoutuksen ammattilaisten yhteistoimintaan.

 Lapsen osallistumisen ekologista arviointia on kehitetty LOOK-hankkeessa Drexelin yliopiston lasten kuntoutuksen tutkijoiden Lisa Chiarellon ja Robert Palisanon kanssa. LOOK-hanke on Kelan rahoittama Lastensuojelun Keskusliiton ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke.

Kohderyhmä

Fysio-, toiminta-, puheterapeutit, lasten neurologit, lääkärit, kuntoutusohjaajat ja erityisopettajat

Koulutuksen sisältö

  • Lapsen toimintakyky ja osallistuminen ICF-viitekehyksessä
  • Yksilön ja ympäristön välinen muutosprosessi: ekologinen teoria
  • Arvioinnin tavoitteet ja arviointiprosessi
  • Arvioinnin käytännön toteutus
  • Arvioinnin hyödyntäminen lapsen kuntoutusprosessissa
  • Tuloksellinen kuntoutuskäytäntö
  • Kokemuksia menetelmän käytöstä

Toteutus

Koulutus alkaa lähiopetuksella. Koulutuspäivän jälkeen menetelmää kokeillaan käytännön työssä, minkä jälkeen osallistujat saavat palautetta ja vastauksia kouluttajilta kokeilun aikana heränneisiin kysymyksiin.   

Kouluttajat

Salla Sipari, FT, yliopettaja Metropolia Ammattikorkeakoulu

Nea Vänskä, TtM, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aika ja paikka

21.3.2019 klo 9-15.30

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

Hinta

200 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella 7.3.2019 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset

Lehtori Nea Vänskä
nea.vanska@metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen@metropolia.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

 

 

Kommentteja osallistumisen ekologista arviointia käyttäneiltä

”Arvioinnin avulla saatiin ymmärrys, mitä kaikkea tarvitaan, jotta tavoite saavutetaan.”
(Lapsen äiti)

”Ekologisen arvioinnin hyötynä oli se, että määrittelimme yhteisen tavoitteen ja tarkastelimme sitä yksityiskohtaisesti ja keskustelimme siitä. Meille tuli tunne, että teemme tätä yhdessä.”
(Lapsen äiti ja terapeutti yhteisessä palautteessa)

”Keskustelu loi uskoa siihen, että tavoite on mahdollista saavuttaa.”
(Lapsen äiti) 

Koulutuskirjallisuutta