Lastensuojelun uudet ilmoitusmenettelyt ja yhteistyökäytännöt

Sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki uudistuivat – mikä muuttuu lapsiperheiden palveluissa ja lastensuojelussa?

Tiedätkö, miten toimia kun huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista herää - milloin toimitaan sosiaalihuoltolain ja milloin lastensuojelulain mukaisesti? Tule oppimaan uuden lain vaikutuksista omaan työhösi!

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on joko sosiaalihuoltolain mukainen velvollisuus ilmoittaa lapsen ilmeisestä palvelutarpeesta tai tehdä lastensuojelulain tarkoittama ilmoitus sekä velvoite osallistua yhteistyöhön.

Tällaisia tahoja ovat esim. sosiaali- ja terveydenhuolto, päivähoito, opetustoimi, nuorisotoimi, poliisi, Rikosseuraamuslaitos, palo- ja pelastustoimi, yksityiset palveluntuottajat sosiaalipalveluissa, lasten päivähoidossa ja terveydenhuollossa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavat yksiköt, opetuksen tai koulutuksen järjestäjät, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta, kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottoyksiköt, hätäkeskukset, Tulli, rajavartiolaitos, ulosottoviranomaiset.
 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja

• tuntee uuden sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain keskeiset yhteistyötä ohjaavat tavoitteet ja sisällöt
• ymmärtää lain vaikutukset omaan työhön

Sisältö

• Huolen tunnistaminen
• Konsultaatiomahdollisuudet
• Ilmoitusvelvolliset
• Ilmoituksen sisältö
• Palvelutarpeen arviointi
• Varhainen avoin yhteistyö ja yhteistyömenettelyt

Aika ja paikka

1.12.2016 klo 9-16

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki

Kouluttajat

Yliopettaja Sirkka Rousu, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lehtori Niina Pietilä, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sirkka Rousu on hallintotieteen tohtori ja sosiaalityöntekijä ja toimii yliopettajana sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalueella. Lainsäädännön asiantuntemuksen lisäksi hänellä on laaja kokemus lastensuojelusta ja lapsiperhepalveluista ja niiden kehittämisestä.  Hän toimii mm. hallinto-oikeuden lastensuojelun asiantuntijajäsenenä. Sirkan opetusaloina ovat lapsi- ja perhepolitiikka ja lastensuojelu, sosiaalihuolto ja sosiaalityö, sosiaali- ja terveyspolitiikka, lainsäädäntö, palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen, johtaminen, sekä tutkimus- ja kehittämismetodiikka. Sirkka kirjoittaa myös Lastensuojelija-blogia.

Niina Pietilä on valtiotieteen maisteri ja sosiaalityöntekijä ja toimii lehtorina sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalueella. Hänellä on laaja työkokemus lastensuojelusta ja sen johtamisesta.

Hinta

180 € + alv 24% (223 €)

Ilmoittaudu heti

E-lomakkeella 17.11.2016 mennessä. 

 

Lisätiedot

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen metropolia fi

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Yliopettaja Sirkka Rousu
p. 040 714 5157
sirkka.rousu metropolia fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.