Motivoiva haastattelu työmenetelmäksi

Tuntuuko, ettet saa kontaktia asiakkaaseen? Miten saat asiakkaan sitoutumaan oman elämänsä muuttamiseen? Motivoivan haastattelun menetelmällä saat keinoja asiakkaan tukemiseen tavoitteen saavuttamisessa.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- että kasvatusalojen henkilöstö.

Motivoiva haastattelu soveltuu asiakastyöhön esim. mielenterveys- ja päihdetyössä,  oppilashuollossa, sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä.

Sisältö

Koulutuksessa lisäät ymmärrystäsi motivoivasta haastattelusta työmenetelmänä.  Opit motivoivan haastattelun lähtökohtia, peruselementtejä ja käyttöä.

  • Luottamuksen rakentaminen ja dialoginen vuorovaikutus
  • Muutospuheen ja muutoksen taustalla olevien tarpeiden tunnistaminen
  • Muutoshalun herättäminen, ristiriidan voimistaminen ja muutokseen motivointi
  • Muutosvastarinnan huomioiminen ja hyväksyminen
  • Kysymystyyppien käyttö - suljetuista avoimiin kysymyksiin
  • Muutospuheen reflektoinnin menetelmiä - opi lukemaan viestejä rivien välistä

Osaamistasi voit syventää harjoittelemalla menetelmiä toiminnallisessa Motivoiva haastattelu tehokäyttöön -työpajassa 8.5.2019

Toteutus

Koulutus sisältää lyhyitä toiminnallisia harjoitteita menetelmän käytöstä. Koulutuksessa käytetään videoituja esimerkkejä motivoivan haastattelun käyttötilanteista.

Aika ja paikka

20.3.2019, klo 9.00 - 12.00

Metropolia Ammattikorkeakoulu, koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta

95 €+ ALV 24 % (117,80 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään 6.3.2019.

Koulutus on myös tilattavissa ja räätälöitävissä työyhteisön tarpeisiin.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Palautetta koulutuksesta:

"Onnistunut kokonaisuus."

"Kouluttajien innostus ja kiinnostus aiheeseen, innostava tapa esiintyä ja kouluttaa."

"Yksi parhaita täydennyskoulutuksia, jossa olen vuosien varrella käynyt!"

"Monialaisuus ja keskustelut kokemuksista."

"Se, että saimme harjoitella yhdessä työryhmämme jäsenten kanssa oli erittäin hyvä, koska nyt pystymme jatkamaan harjoitetta töissä."

Motivoiva haastattelu

Kouluttajat

TtM, tutkintovastaava Erja Nuutinen. Nuutinen toimii myös Käypä hoito - suositusten päivitystyöryhmän jäsenenä.

Laillistettu psykologi, PsM Jukka Oksanen

Nuutinen että Oksanen ovat kouluttaneet monia eri ammattiryhmiä motivoivan haastattelun menetelmistä.

Ole nopea!

Ilmoittaudu

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö:

TtM, tutkintovastaava Erja Nuutinen erja.nuutinen@metropolia.fi

Laillistettu psykologi, PsM Jukka Oksanen jukka.oksanen@metropolia.fi

Käytännön asiat:

Suunnittelija Tarita Tuomola
p. 040 187 1831
tarita.tuomola@metropolia.fi