Muistisairaan arvostava kohtaaminen - Validaation perusteet, 5 op

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä muut muistiasiakkaita työssään kohtaavat ammattilaiset.

Hyöty osallistujille

Koulutuksen käytyäsi:

 • ymmärrät validaation ja sen taustateorioiden merkityksen osana validaatiomenetelmän käyttöä.
 • ymmärrät ikäihmisen elämänkulun tuntemisen merkityksen.
 • osaat käyttää erilaisia validaation auttamismenetelmiä disorientoituneen henkilön kohtaamisessa.
 • osaat tunnistaa muistisairaan toimintakyvyn vahvuudet ja tukea häntä arjen selviytymisen haasteissa.
 • osaat mahdollistaa muistisairaan ihmisen kokemusta kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta.

Sisältö

Koulutus perustuu suomalaiseen hoitotyöhön sovellettuun validaatiomenetelmään muistisairaan ihmisen tavoitteellisessa hoidossa. Lähtökohtana on ihmistä arvostava ja ymmärtävä kohtaaminen sekä voimavarojen vahvistaminen. Koulutuksessa perehdytään seuraaviin aihealueisiin:

 • Validaation teoreettiset perusteet
 • Validaatiomenetelmän keskeiset lähtökohdat
 • Disorientaatiovaiheiden tunnistaminen
 • Validaation auttamismenetelmät (tekniikat)

Koulutus koostuu lähipäivistä, itsenäisestä opiskelusta ja harjoittelusta. Lähiopiskelupäivissä teoriaa sovelletaan monipuolisin ja toiminnallisin käytännön harjoittein. Koulutuksen aikana osallistuja reflektoi omaa ammatillista osaamistaan oppimispäiväkirjan avulla.

Koulutus alkaa etukäteistehtävällä, joka lähetetään koulutukseen hyväksytyille pari viikkoa ennen koulutuksen alkua. Koulutukseen sisältyy myös välitehtäviä, joista annetaan tarkempaa tietoa kurssin alkaessa. Välitehtävien tarkoituksena on, että osallistuja harjoittelee validaatiomenetelmän soveltamista omaan työhönsä.

Kouluttaja

Validaatiokouluttaja, gerontologi, Mari Heitto, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aika ja paikka

Koulutuksen lähipäivät ovat alla olevat: 

 • 3.9.2019 klo 9-15
 • 30.9.2019 klo 9-15
 • 25.10.2019 klo 9-15
 • 15.11.2019 klo 9-15
 • 12.12.2019 klo 9-15

 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.  

Hinta

420 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tällä e-lomakkeella 20.8.2019 mennessä.

Mukaan otetaan 10- 14 osallistujaa. Koulutuksen toteutus varmistuu noin 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.  

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen metropolia fi 

Sisältöön liittyvät kysymykset

Kouluttaja Mari Heitto
p. 040 769 871
mari.heitto metropolia fi 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.