Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen,
2 op

Tunnetko näyttöön perustuvan toiminnan keskeiset tehtävät esimiestyössä? Miten näyttöön perustuva toiminta vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen? Esimiestyön ja johtamisen perusteiden tunteminen on tärkeätä toiminnan suunnitelmallisen kehittämisen kannalta.

Koulutus sopii sinulle, joka toimit tai suunnittelet uraa sosiaali- ja terveysalalla esimies- tai johtotehtävissä.


Hyöty

  •  ymmärrät näyttöön perustuvan toiminnan johtamisen sosiaali- ja terveysalalla
  • osaat arvioida ja kehittää johtamistapaa näyttöön perustuvaa toimintaa hyödyntäen
  • osaat kääntää erilaiset vastoinkäymiset voimavaroiksi ja menestystekijöiksi


Sisältö

  • näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
  • esimiehen rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa
  • näyttöön perustuvan toiminnan esteet
  • osaamisen johtamisen lähtökohdat ja työkalut näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä
  • tiedonhallinnan merkitys ja osa-alueet näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
  • muutosjohtajuus ja uudistava johtajuus

Toteutus

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, yhden lähiopetuspäivän sekä omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän. Tehtävissä tulee hyödyntää kirjallisuutta.


Kouluttajat

Näyttöön perustuvan toiminnan johtamisen asiantuntijat Jukka Kesänen ja Antti Niemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu


Lisätietoja

Elina Taponen, suunnittelija
puh. 040 759 8756, elina.taponen@metropolia.fi