Optikon rajattu lääkkeenmäärääminen
6 op

Optikoiden diagnostisten lääkeaineiden käyttökoulutus

Toimitko laillistettuna optikkona tai optometristina? Haluatko oppia tunnistamaan yleisimmät silmäsairaudet? Koulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeenmääräämisestä annetun asetuksen mukaista pätevöittävää lisäkoulutusta optikoille. Koulutusta edellytetään ”Pro Auctore” -lääkemääräyksellä vastaanottotoimintaan hankittavien lääkkeiden määräämisessä.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

 • omaksut valmiudet toimia näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa
 • hankit valmiudet käyttää turvallisesti silmän pintapuuduteaineita ja silmän mustuaisia laajentavia sekä akkommodaatiota lamaannuttavia lääkeaineita omassa vastaanottotoiminnassasi
 • opit tunnistamaan ja seulomaan luotettavasti silmän etu- ja takaosalöydöksistä yleisimpien silmäsairauksien tunnusmerkit

  1) aikuisiän kaihet
  2) diabeettinen retinopatia
  3) hypertensiivinen retinopatia
  4) makulan ikärappeuma
  5) glaukooma

 • voit kehittää ammattitaitosi näön tutkimisessa ja silmän terveydentilan seulonnassa sekä pystyt tukemaan ja edistämään asiakkaittesi näkökyvyn säilymistä.

Koulutuksen suoritusvaatimukset

 • olet suorittanut optikon/optometristin tutkinnon
 • osallistut aktiivisesti kaikkiin lähipäiviin
 • läpäiset koulutuksen verkkotentit hyväksytysti

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu kahdesta jaksosta, joiden lisäksi suoritetaan verkkotentit Moodle -oppimisympäristössä, jonne saat tunnukset koulutuksen alkaessa.

Kouluttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulun optometrian opettajat.

Aika ja paikka

Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta 9.-12.4.2019 ja 8.-10.5.2019 sekä verkkotenteistä.

Koulutuspäivät pidetään klo 8.30–15.45 välisenä aikana.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Mannerheimintie 172 (Hammaslääketieteenlaitos), 00300 Helsinki.

Materiaali ja tentit

Verkkotentit suoritetaan lähijaksojen välissä Moodle -oppimisalustalla, johon pääsy edellyttää avaintunnusta ja salasanaa. Ohjeet sivustolle pääsemisestä saat ensimmäisenä opiskelupäivänä. Verkkotentit on oltava hyväksytysti suoritettu ennen kurssin toisen osan alkamista. Kuulustelun materiaali on optikoille kirjoitettuja lyhyitä artikkeleita, joiden avulla saat päivitettyä perustiedot silmän terveyden tutkimisesta.

Silmätautien tentin kirjallisuus
Englantilaisen Optometry Today – lehden artikkelit:

 1. Assessment of the anterior chamber angle and depth
 2. Clinical Decision Making V: Intraocular Pressure and Tonometry
 3. Anterior Eye Complications in Diabetes Mellitus: Part 1
 4. Anterior Eye Complications in Diabetes Mellitus: Part 2
 5. Variations in appearance of the normal optic nerve head
 6. Hypertensive Retinopathy
 7. Distortion of Vision
 8. Management & Investigation of Vascular Conditions
 9. Optometric management of posterior segment eye disease – Macular disorders
 10. Optometric management of posterior segment eye disease – Optic nerve anomalies
 11. Profiling Glaucoma
 12. Risk Factors for Open Angle Glaucoma
 13. Peripheral retinal degenerations

Muu materiaali
Suomalaiset Käypä hoito -suositukset:

 1. Aikuisiän kaihi - päivitetty 16.9.2013
  http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50035
 2. Diabeettinen retinopatia – päivitetty 15.12.2014 ja yleislääkärin verkkokurssi
  http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50043
 3. Glaukooma – päivitetty 24.10.2014
  http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi37030

Tutustu Käypä Hoito -suosituksiin ennen kurssia, sillä niiden pohjalta pidetään luennot liittyen hoitokäytänteisiin.

Lisälukemista (ei pakollinen):

Duodecimin Silmätautien käsikirja: Matti Seppänen, Juha Holopainen, Kai Kaarniranta, Niko Setälä, Hannu Uusitalo (toim.) 1. painos 2018, 512 sivua (ISBN-13: 9789516564220, ISBN-10: 9516564224) Käsikirja sisältää keskeiset ja ajantasaiset ohjeet silmätautien diagnostiikkaan, hoitomenetelmiin ja lääkityksiin sekä potilaiden ohjaukseen. Teos on laadittu silmätauteihin erikoistuvien ja erikoislääkäreiden sekä silmäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ajantasaiseksi työn apuvälineeksi.

The Massachusetts Eye and Ear Infirmaryn Illustrated Manual of Ophthalmology -kirjan 3. painos (ISBN-13: 9781437709087, ISBN-10: 1437709087). Kirjassa kuvataan tarkemmin yleisimpien silmäsairauksien ja silmään vaikuttavien yleissairauksien määritelmät, etiologia, epidemiologia, oireet ja kliiniset tunnusmerkit sekä löydösten erotusdiagnoosi. Kirja täydentää kurssilla olevia luentoja.

Farmakologian tenttiin sisältyvät ensimmäisen osion luennot.

Hinta

2500 € (alv 0 %)

* Koulutus on AVL 39–40 §:ssä tarkoitettu arvonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos AVL tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana. Koulutuksen voit maksaa 1–3 erässä.

Mikäli olet suorittanut silmälääketieteen ja farmakologian opintoja 6 op väh. arvosanalla 3, sinulla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) koulutuksesta ja siihen liittyvistä verkkotenteistä. Jos hakemuksesi hyväksytään, suoritat koulutuksen osittain. Tässä tapauksessa hinta on 1500 €.

Lisätietoja AHOT:sta saat lehtori Niina Gouldilta (niina.gould@metropolia.fi, p. 040 667 2150).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 26.3.2019 mennessä.

Lisätietoja

Käytännön asiat:
Marja Pietiläinen, suunnittelija
p. 040 672 5583
marja.pietilainen metropolia fi

Sisältökysymykset:
Niina Gould, lehtori, Optometristi, TtM
puh. 040 667 2150
niina.gould metropolia fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutuksesta sanottua

"Parasta koulutuksessa oli käytännönläheisyys ja erinomainen laaja-alainen suullinen informaatio diagnostisiin lääkeaineisiin liittyen."

"Ammattitaitoinen sekä selkokielinen esitystapa. Suora yhteys käytännön työhön."

"Erinomainen luennoitsija. Opin paljon."

"Koulutus antoi uudelle toimintamallille valmiudet ja kipinän itsensä kehittämiseen."

"Kertaus oftalmoskopoinnista ja silmänpohjan tutkimisesta tuli tarpeeseen. Tippaoikeus ja lyhytaikaisten mydriaattien käyttöoikeus työssäni

"Nyt voin työssäni alkaa tekemään myös silmänpohjatutkimuksia varmemmalta pohjalta."

"Koulutus syvensi näkemystäni silmän tutkimisesta ja auttaa yritystäni kehittämään laajempia tutkimuskokonaisuuksia optikoillemme."

"Sain syvempää tietämystä liittyen silmäsairauksiin ja niiden seulontaan. Voin palvella asiakkaitani paremmin ja vastata heidän tarpeisiinsa kokonaisvaltaisemmin."