Osto- ja myyntikoulu sosiaali-, terveys - ja kuntoutusalan toimijoille

Haluatko päivittää ja syventää hankintaosaamistasi? Haluatko oppia lisää hankintaprosessin keskeisistä sisällöistä, kustannuksista, hinnoittelusta ja tuotteistamisesta?

Kohderyhmä

Syksyllä 2017 alkava täydennyskoulutus suuntautuu erityisesti palveluntuottajille. Osto- ja myyntikoulun kohderyhmää ovat sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palveluiden tilaamisen ja tuottamisen prosessissa mukana olevat julkisen ja yksityisen sektorin toimijat. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa.

Toteutus

Uudistettu hankintalaki (2017) ottaa aiempaa paremmin huomioon sosiaali- ja terveysalan vaatimuksia. Osallistuttuasi koulutukseen osaat toimia uudistuneen hankintalain edellyttämällä tavalla. Koulutuksen jälkeen

 • ymmärrät hankintaprosessin keskeisen sisällön sekä tuottajan että tilaajan roolissa asiakaspalveluja ja asiantuntijaosaamista hankittaessa ja tuotettaessa
 • ymmärrät ostamisen ja myymisen sopimustematiikkaa
 • ymmärrät tuotteistamisen toimintaprosessin ja osaat tuotteistaa oman toimialan palveluja
 • osaat kuvata hankittavan palvelun, sen laatuvaatimukset, hyödyt ja vaikutukset asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla
 • osaat laskea hankittavan tai tarjottavan palvelun kustannukset ja ymmärrät hinnoittelun periaatteet ja merkityksen markkinoilla
 • osaat tarjota palveluja ja vastata tarjouspyyntöön, suorahankintaan tai henkilökohtaisella budjetilla asiakkaan ostoon
 • ymmärrät palvelujen markkinoimisen merkityksen ja osaat laatia oman palvelutoiminnan kohderyhmämarkkinoinnin suunnitelman
 • ymmärrät valvontamekanismit ja omavalvonnan sisällön

Koulutus sisältää kuusi lähipäivää ja niiden teemoihin ja omaan työhösi liittyviä pienimuotoisia ennakkotehtäviä. Näistä muodostuu omaan työhösi kytkeytyvä kehittämistehtävä. Lähiopetuspäivät sisältävät aiheen asiantuntijaesityksiä, työskentelyä tehtävien parissa sekä yhteistä osaamisen jakamista ja ohjausta. Koulutukseen osallistujilla on käytössään yhteinen sähköinen työskentelytila.

Hinta

1125 € + alv 24 % (paketti) tai 200 € + alv 24 % (päivä)

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle kaksi (2) viikkoa ennen koulutuspäivän alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Suunnittelija
Marja Pietiläinen
Puh. 040 672 5583
marja.pietilainen @ metropolia. fi

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Ulla Vehkaperä
Puh. 040 714 5147
ulla.vehkapera @ metropolia. fi

Aikataulu ja paikka

 • Hankintaprosessi ja hankintalaki (30.– 31.10.2017)
 • Palvelujen tuotteistus ja laatu (16.1.2018) 
 • Kustannusten ja hinnoittelun arviointi (13.2.2018) 
 • Hankinta- ja tarjouskierrokset (10.4.2018) 
 • Markkinointi ja valvonta sekä Mitä kuuluu sote-markkinoille? (15.5.2018)

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5b, 00610 Helsinki

Kouluttajat

Sirkka Rousu

 • Hallintotieteiden tohtori
 • Sosiaalityöntekijä
 • Metropolian sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalueen yliopettaja
 • Valtakunnallisen Henkilökohtainen budjetointi-hankkeen projektipäällikkö
 • Kouluttanut palvelun ostajia ja myyjiä sekä kehittänyt hankintaprosesseja
 • Julkaissut palvelujen tilaamisen ja tuottamisen oppaita

Ulla Vehkaperä

 • TtM
 • Erikoistoimintaterapeutti
 • Projektipäällikkö, Hyvinvointiyritykset kiertoon EAKR-hanke
 • Asiantuntijalehtori, Oona - osaamista ja oivallusta naisyrittäjille ESR-hanke

Esa Väänänen

 • DI
 • KTT
 • Metropolian Hankintatoimen ylemmän ammattikorkeakoulu-
  tutkinnon tutkintovastaava
 • Väitellyt julkisista hankinnoista keväällä 2017