Palvelutarpeen arviointi - Sosiaalihuoltolaki ja yhteistyövelvoitteet tutuiksi

Osaatko toteuttaa uutta palvelutarpeen arviointia asiakaslähtöisesti? Tiedätkö erityislakien vaikutukset arkeen? Tunnetko yhteistyövelvoitteet ja oman roolisi asiakasprosessissa? Tule kuulemaan uusien lakien vaikutukset käytäntöön ja tee tuloksekkaampaa työtä asiakkaiden parissa!

Kohderyhmä

 • Sosiaali-ja terveysalan henkilöstö ja esimiehet sekä heidän kanssaan yhteistyössä toimivat
 • Henkilöstö, joilla velvoite osallistua yhteistyöhön sosiaalihuollon kanssa esim. Hätäkeskuslaitos, Tulli, poliisi, työvoimahallinto ja ulosottovirastot

Tavoitteet

Koulutuksen käytyäsi osaat

 • toteuttaa palvelutarpeen arviointia asiakaslähtöisesti ja edistää asiakkaan toimintakykyä
 • ohjata ensiarvioinnin kautta asiakkaan asian etenemistä oikeaan suuntaan
 • tunnistaa oman roolisi asiakasprosessissa 

Sisältö

 • Ilmoitusvelvollisuus ja yhteistyövelvoitteet
 • Tavoitteet palvelutarpeen arvioinnille
 • Mitä arvioidaan ja miten?
 • Omatyöntekijä, asiakassuunnitelma, palvelujen järjestäminen suunnitelman mukaisesti asiakkaalle, yhteistyövelvoitteet
 • Palvelutarpeen arvioinnin dokumentointi
 • Mitä palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakasprosessissa

Kouluttajat

Yliopettaja Sirkka Rousu, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Lehtori Katriina Rantala-Nenonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sirkka Rousu (HT ja sosiaalityöntekijä Tampereen yliopistosta) on työskennellyt monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan asiakasyksiköissä sosiaalityöntekijänä ja esimiehenä, erityisasiantuntijana kunta-alan organisaatioissa sekä useiden kehittämishankkeiden päällikkönä. Hän on toiminut asiantuntijana eri ministeriöiden sote-alan toimintaa kehittävissä työryhmissä ja mm. lapsiasiavaltuutetun neuvottelukunnassa ja hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenenä. Sirkka toimii myös kehittämisprosessien fasilitoijana ja konsulttina. Sirkka on aktiivinen bloggaaja ja on julkaissut useita sosiaalialan palvelujen laatua ja palvelujärjestelmän kehittämistä käsitteleviä raportteja ja oppaita. Johtamis- ja hallintotieteen alan väitöskirja käsitteli tuloksellisuuden arviointia organisaatiossa. Parhaillaan Sirkka toimii yliopettajana Metropolia ammattikorkeakoulussa vastaten sosiaalialan ylempi AMK-tutkinnosta.

Katriina Rantala-Nenonen (YTM opintoalana mm. sosiaalioikeus) toimii lehtorina sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalueella. Hän on opettanut useita vuosia yhteiskuntatieteellisiä aineita ja lainsäädäntöä ammattikorkeakouluissa. Hänellä on työkokemusta mm. ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon ja tuetun asumisen kehittämisestä.

Lisätiedot

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen metropolia fi

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Yliopettaja Sirkka Rousu
p. 040 714 5157
sirkka.rousu metropolia fi