Psykomotoriikan perusopinnot 5 op

Osaatko käyttää liikuntaa asiakkaittesi kokonaisvaltaisena tukena? Psykomotoriikka on kasvatuksellinen ja terapeuttinen lähestymistapa, missä korostuvat motoristen taitojen ja liikehallintatekijöiden ohella yksilön kognitiivisen ja sosiaalis-emotionaalisen kehityksen osa-alueet. Psykomotoriikassa korostuvat oma oivallus, ilo, luovuus ja kokemuksellisuus. Se tarjoaa hyvän lähtökohdan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiselle. Psykomotorisia harjoitteita on eri-ikäisille ja ne ovat sovellettavissa eri taitotasoille.

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja liikunta-alan-ammattilaiset

Hyöty osallistujalle

Koulutuksen käytyäsi

  • saat tarvittavat perustiedot ja -taidot psykomotorisen näkökulman ymmärrykseen
  • osaat tukea asiakkaita arjessa psykomotorisin keinoin
  • ymmärrät psykomotoriikan mahdollisuudet asiakastyössä

Sisältö

Psykomotorisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisen periaatteet 5 op

  • Psykomotoriikan teoreettiset perusteet ja toimintakyvyn tukemisen lähtökohdat 1 op
  • Toimintakyky ja ihmisen kokonaisvaltainen kehitys psykomotorisesta näkökulmasta 1op
  • Psykomotorisen toiminnan sisällöt 3 op

Koulutus koostuu demonstraatioista, ryhmätoiminnasta, luennoista ja etäopiskelusta. Psykomotorisia harjoitteita ja oppimistehtäviä sovelletaan arkeen työpaikalla. Arvioinnin tukena käytetään videointia.

Aika ja paikka

17.9.2015 klo 15–20
18.9.2015 klo 13–18
22.10.2015 klo 15–20
23.10.2015 klo 13–18
12.11.2015 klo 15–20
13.11.2015 klo 13–18

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 B, 00610 Helsinki

Kouluttajat

Lehtori, Marja Kannelsuo, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Lehtori, Anita Ahlstrand, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Anita Ahlstrand on liikunta- ja terveystieteiden maisteri, joka on erikoistunut erityispedagogiikkaan ja soveltavaan liikuntaan ja psykomotoriikkaan. Ahlstrand toimii liikuntatieteellisten aineiden lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa, missä psykomotorinen lähestymistapa on vahvasti läsnä kaikessa opetuksessa ja asiakasohjauksessa. Anita Ahlstrand on lisäksi Euroopan Psykomotoriikka Foorumin Koulutuskomission jäsen ja aktiivinen toimija monessa muussa alan organisaatiossa.

Ahlstrand on toiminut useissa kehittämisprojekteissa ja hänellä on paljon kokemusta sekä normaaliluokkien että erityisluokkien liikunnanopettajana ala- ja yläasteella. Soveltavan liikunnan alueelta hänellä on laaja kokemus eri-ikäisten erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ohjauksesta sekä liikuntaa ohjaavien ja opettavien henkilöiden konsultoinnista ja koulutuksesta.

Marja Kannelsuo on liikuntatieteiden maisteri ja hän on erikoistunut varhaiskasvatuksen liikuntakasvatukseen ja soveltavaan liikuntaan eri erityisryhmien kanssa. Metropoliassa hän opettaa sosiaalipedagogiikan viitekehyksessä sosionomiopiskelijoille liikuntakasvatuksellisia aineita, joissa on vahvasti psykomotorinen näkökulma läsnä. Hänellä on laaja kokemus erityisryhmistä, mutta hänelle erityisen tärkeitä ovat henkilöt, joilla on MS tai kehitysvamma. Marjan pitkäaikaiset kansainväliset projektit ovat liittyneet inkluusion ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Erityisliikunnan osalta hän on perehtynyt mm. Sherborne - menetelmään ja senioritanssiin. Hänellä on pitkä kokemus eri sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisten kouluttamisesta.

Hinta

550 € + alv 24 %.

Metropolia on 1.1.2015 alkaen verovelvollinen liiketoiminnan muodossa
tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Metropolian myymät koulutus-
palvelut ovat arvonlisäverollisia 1.1.2015 alkaen ja hintaan lisätään 24 %:n
arvonlisävero.  

Ilmoittautuminen

E-lomakkeella 3.9.2015 mennessä. Ilmoittautuessasi tarvitset pankkitunnukset tunnistautumista varten. Pankkitunnuksilla varmennetaan henkilöllisyys. Koulutus laskutetaan osallistujalta vasta koulutuksen alkaessa ilmoittautumisen yhteydessä annettujen laskutustietojen perusteella.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Koulutussuunnittelija Kaisa Suojoki
Puh. 040 672 5583
kaisa.suojoki (at) metropolia.fi

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Lehtori Anita Ahlstrand
Puh. 040 641 8140
anita.ahlstrand (at) metropolia.fi