”Avaa ovi tulevaisuudellesi”
-Ryhmämuotoinen toimintamahdollisuuksien
arviointi

Kohderyhmä

Toimintaterapeutit

Hyöty osallistujalle

Koulutuksen käytyään osallistuja

  • saa käytännönläheisiä toimintatapoja nuorten ja aikuisten ryhmämuotoiseen toimintamahdollisuuksien arviointiin psykiatrian yksiköissä
  • saa teoriatiedon lisäksi omakohtaisen kokemuksen toimintamuodoista ja näin ollen heillä on mahdollisuus kerätä tietoa kokemuksen ja havainnoinnin kautta
  • saa koulutuksen jälkeen käyttöönsä aiheesta kootun tietopaketin, mikä auttaa heitä kokeilemaan ja kehittämään ryhmämuotoista arviointimenetelmää omassa työyksikössään.

Sisältö

Kouluttajat ovat hioneet ryhmämuotoista ”arviointipakettia” käytännön työssään noin 10 vuoden ajan.

Arviointijakso koostuu itsearvioinneista, toiminnallisista menetelmistä sekä havainnoinnista.
Monipuolisesti tietoa antava ryhmämuotoinen arviointimetodi on koottu työvälineeksi toimintaterapeuteille.  Monesti yksilöllinen arviointi jää puutteelliseksi erityisesti sosiaalisten taitojen osalta. Luotu metodi tuo näkyväksi asiakaan toimintatapaa ryhmätilanteissa ja sitä, miten hän suhtautuu tarjolla olevaan toimintaan.

Ryhmämuotoisessa arvioinnissa päähuomio kiinnitetään niin asiakkaan vahvuuksiin ja voimavaroihin kuin myös vaikeuksiin tai ongelmiin. Saadut tiedot lisäävät ymmärrystä asiakkaan sisäisistä motiiveista sekä siitä, mitkä tekijät edistävät ja vaikeuttavat asiakasta toimimasta. Arvioinnissa saatua tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa asiakkaalle toiminta-terapiaa/jatkokuntoutusta. Arvioinnin avulla lisätään asiakkaan tietoisuutta hänen voimavaroistaan ja tuetaan häntä kohti tulevaisuuden valintoja.

Ryhmämuotoinen arviointipaketti on kustannustehokas toimintamuoto, joka tuo arvokasta käytännönläheistä tietoa moniammatillisiin työryhmiin.

Seurantakoulutustilaisuus / reflektointitapaaminen järjestetään 16.10., jolloin osallistujilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan koulutuksen käyneiden kollegoiden kanssa.

Toteutus

Koulutus rakentuu kokemuksellisuudesta ja luento-opetuksesta sekä koetun ja havaitun yhteisestä reflektoinnista.

Kouluttajat

Satu Nieminen on toimintaterapeutti amk ja ammatillinen opettaja. Hän on hankkinut täydennyskoulutusta arviointi – ja toiminnallisista menetelmistä (OSA, Mohost, Toiminta muutosvoimana, ryhmänohjaus, kirjallisuusterapia ja voimauttava valokuva).

Hän on työskennellyt 20 vuotta aikuispsykiatrisessa kuntoutustyössä, päiväosastolla, päiväkuntoutuksessa, osastotyössä sekä poliklinikalla. Tällä hetkellä Satu työskentelee Kanta-Hämeen keskussairaalan psykiatrian poliklinikan toimintaterapiassa, ohjaa kuntouttavia toiminnallisia ryhmiä, tekee yksilöllistä toimintaterapiaa ja toimintamahdollisuuksien arviointeja. Arviointiryhmästä on muotoutunut yksi tärkeimmistä vakiotyökaluista.

Anne Rekola on toimintaterapeutti (ET). Anne on työskennellyt Kanta-Hämeen keskussairaalassa toimintaterapeuttina aikuisten päiväosastolla ja nuorisopsykiatrian osastolla ja poliklinikalla lähes koko työuransa ajan ja hankkinut itselleen täydennyskoulutuksina mm. kuvataideterapeutin (Suomen Taideterapiayhdistys ry) ja Nuorten ryhmäpsykoterapeutin ET (Suomen ryhmäpsykoterapia ry) pätevyydet sekä osallistunut mm. Mohost-arviointimenetelmän täydennys-koulutuksiin. Nykytilanteessa Anne työskentelee Nuorisopsykiatrian poliklinikalla moniammatillisen tiimin jäsenenä ja hänen asiakkaitaan ovat 13-20v nuoret yksilöllisesti ja ryhmissä. Arviointiryhmästä on muotoutunut yksi vakioryhmistä osoittaen tarpeellisuutensa.

Satu ja Anne ovat saaneet Ryhmämuotoisesta toimintamahdollisuuksien arviointiryhmästä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin myöntämän laatupalkinnon vuonna 2007.


Aika ja paikka

  • 16.10.2015 klo 8.45–12.00
  • 29.10.2015 klo 8.45–16.15
  • 6.11.2015 klo 8.45–16.15
  • seurantakerta ja reflektiopäivä 4.3.2016 klo 13.00–16.00

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 b, 00610 Helsinki

Hinta

290 € + alv 24 % (359,60 €)

Koulutuksessa käytetyt materiaalit kuuluvat koulutuspaketin hintaan. Koulutukseen osallistujat saavat käyttöönsä kouluttajilta ryhmämuotoisen arviointimenetelmän käsikirjan.

Ilmoittautuminen

E-lomakkeella 1.10.2015 mennessä. Huom. Ilmoittautumisaikaa jatkettu!
Ilmoittautuessasi tarvitset pankkitunnukset tunnistautumista varten. Koulutus laskutetaan osallistujalta vasta koulutuksen alkaessa ilmoittautumisen yhteydessä annettujen laskutustietojen perusteella.

Peruutusehdot

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti koulutussuunnittelijalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Muuten Metropolia Ammattikorkeakoulu perii täyden osallistumismaksun. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:

  • Satu Nieminen, satu.nieminen@khshp.fi tai 044 579 3373
  • Anne Rekola, anne.rekola@khshp.fi tai 045 773 11982

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Marja Pietiläinen
p. 040 672 5583
marja.pietilainen metropolia fi


Pidätämme oikeudet muutoksiin.