Hoidatko työssäsi sydänpotilaita eri toimintaympäristöissä? Haluatko lisää osaamista sydänsairaiden hoidosta ja sydänsairauksista? Osaatko ohjata sydänsairaita ja heidän omaisiaan? Tiedätkö digitaaliset palvelut sydänpotilaan hoidossa?

Kenelle

Sydänsairaiden parissa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset.

Opinnot on tarkoitettu vähintään opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Sisältö

Koulutuksen keskiössä on sydänpotilaan asiakaslähtöinen, moniammatillinen hoito ja sen kehittäminen.

  • Työn edellyttämät osaamisvaatimukset ja työrooli
  • Sydänsairaudet ja sydänsairaan hoitopolku
  • Digitaaliset palvelut sydänpotilaan hoidossa
  • Kliininen osaaminen, tarkkailu ja tilannehallinta 
  • Potilaan voimavaroja tukeva opettaminen ja ohjaaminen
  • Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy
  • Asiakaslähtöinen prosessien johtaminen ja kehittäminen

Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina, mikä edellyttää tietoteknisiä perustaitoja. Koulutukseen sisältyy luentoja ja vuorovaikutteisia tehtäviä verkossa, webinaareja ja verkkotutorointia. 

Koulutuksen alussa on kaksi lähipäivää, joissa orientoidutaan koulutuksen sisältöön ja verkko-opiskeluun. Myös sydänsairaan ohjaukseen liittyvä simulaatiopäivä on lähipäivänä opintojen keskivaiheilla. Koulutuksen myöhemmässä vaiheessa on vielä kaksi lähipäivää. Lähipäivien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

Luennoitsijoina on mm. lääkäreitä ja Sydänliiton asiantuntijoita sekä Metropolian hoitotyön asiantuntijoita. 

Koulutuksen tuottama osaaminen on Master / EQF 7 -tasoa, joka tarkoittaa sitä, että koulutus on hyväksi luettavissa ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opintoihin.

Aika

25.10.-26.10.2018 ja päättyy joulukuussa 2019.

Paikka lähipäivissä

Bulevardi 31, 00180 Helsinki

Hinta

3100 € + alv 24 % (3844 €)

Hakeminen

E-lomakkeella 11.10.2018 mennessä.

Koulutukseen otetaan 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautuneita tulee enemmän, valinta tehdään soveltuvan tutkinnon ja työkokemuksen perusteella.
Ilmoittautumisia käydään läpi syyskuussa ja koulutukseen valituille ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoja

Sisältö:
Vastuukouluttaja lehtori Katri Kiiski
040 630 2958
katri.kiiski@metropolia.fi                                                                                                              

Käytännön asiat:
Suunnittelija, Tarita Tuomola
p. 040 187 1831
tarita.tuomola metropolia fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.