Toimintaterapian arviointimenetelmät – inhimillisen toiminnan malli

toimintaterapia

Kohderyhmä

Toimintaterapeutit

Toteutus

Asiantuntijaluennoissa esitellään erilaiset menetelmät (mm. VQ-FI, ACIS-FI, OSA sekä MOHOST) ja työpajoissa luodaan katsaus menetelmän käyttökokemuksiin ja läpikäydään käytön herättämiä kysymyksiä.

Koulutuksen voi suorittaa kahdella tavalla, osallistumalla pelkkään asiantuntijaluentoon tai suorittamalla yhden (1) opintopisteen kokonaisuuden, joka sisältää asiantuntijaluennon sekä työpajaan osallistumisen.

Ennen ensimmäistä koulutuspäivää osallistuja miettii/listaa asioita, jotka mietityttävät arviointimenetelmän käytössä. Omatoimisen opiskelun osuudessa osallistujat käyttävät arviointimenetelmää omassa työssään.

Koulutuksen sisältö

Asiantuntijaluennot

  • Osallistuja saa tiiviin esittelyn arviointimenetelmästä, jonka avulla voi harkita sen soveltuvuutta ja käyttöönottoa omassa työssään
  • Luento auttaa osallistujaa tutustumaan arviointimenetelmään: sisältö, tarkoitus, soveltuvuus, miten tutkittu, mitä käyttö vaatii
  • Antaa mahdollisuuden pysähtyä oman arviointikäytännön pohtimiseen

Työpajat

  • Osallistujalla on mahdollisuus esittää omaan käyttökokemukseen pohjautuvia kysymyksiä, jotka auttavat menetelmän käyttöä omassa työkontekstissa.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu asiantuntijaluennoille ja työpajoille.

Asiantuntijaluennot

ACIS-FI - Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen arviointi

ACIS-FI - Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen arviointi

Koulutuksen sisältö

ACIS-FI auttaa toimintaterapeuttia ymmärtämään asiakkaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kohdentamaan interventiota kyseisiin taitoihin. Taidot tulevat henkilön toimiessa joko kahdenkeskisessä tai ryhmätilanteessa. Menetelmä on suunniteltu toimintaterapeuttien käyttöön tilanteisiin, joissa asiakkaalla on ongelmia selviytyä sosiaalisissa tilanteissa ja hänen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan tulee arvioida. ACIS-FI menetelmän luotettavuus on tutkittu Suomessa ja soveltuu käytettäväksi yli 14-vuotiaiden arvioinnissa.

Aika ja paikka  

25.4.2017 klo 9-12

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 b, 00610 Helsinki

Kouluttaja
Lehtori, TtM, Sanna Piikki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hinta
150 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen
E-lomakkeella 11.4.2017 mennessä

Materiaali

Materiaalin ostaminen ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle. Koulutukseen osallistuvilla on kuitenkin mahdollisuus tilata käsikirja edullisempaan hintaan. Käsikirjan hinta on koulutukseen osallistuvalle 200 euroa (norm. 230 euroa).

Käsikirja tilataan osoitteesta: toimintaterapianjulkaisut metropolia fi. Muistathan mainita tilauksen yhteydessä koulutukseen osallistumisestasi. Kirjoja voit tilata edullisempaan hintaan 6 kk:n ajan koulutuksen alkamisesta. Tämän jälkeen kirjatilaukset ovat normaalihintaisia.

Lisätietoja julkaisuista

VQ-FI - Toimintaan motivoitumisen arviointimenetelmä

VQ-FI - Toimintaan motivoitumisen arviointimenetelmä

Koulutuksen sisältö

VQ-FI on havainnointimenetelmä, jonka avulla voidaan tutkia ja ymmärtää ihmisen toimintaan motivoitumista eli tahtoa.  Tahdon käsitteen avulla voidaan ymmärtää, mitä henkilö pitää itselleen tärkeänä (values), millaisena hän kokee suorituskykynsä ja tehokkuutensa (personal causation) ja millaisesta toiminnasta hän nauttii (interests). Arviointimenetelmä perustuu Inhimillisen toiminnan malliin (Kielhofner G. 2008).

VQ-FI soveltuu yli 7-vuotiaiden lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden toimintaan motivoitumisen arviointiin. Menetelmää käytetään silloin kun henkilön on vaikea ilmaista omia tarpeitaan tai toiveitaan ja kun henkilön osallistuminen toimintaan näyttäytyy vähäisenä. VQ-FI menetelmän luotettavuus on tutkittu Suomessa.

Aika ja paikka  

25.4.2017 klo 13-16

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 b, 00610 Helsinki

Kouluttaja
Lehtori, TtM, Riitta Keponen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hinta
150 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen
E-lomakkeella 11.4.2017 mennessä

Materiaali

Materiaalin ostaminen ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle. Koulutukseen osallistuvilla on kuitenkin mahdollisuus tilata käsikirja edullisempaan hintaan. Käsikirjan hinta on koulutukseen osallistuvalle 200 euroa (norm. 230 euroa).

Käsikirja tilataan osoitteesta: toimintaterapianjulkaisut metropolia fi, muistathan mainita tilauksen yhteydessä, että osallistut koulutukseen. Voit tilata kirjoja edullisempaan hintaan 6kk osallistumasi koulutuksen alkamisesta, tämän jälkeen kirjatilaukset ovat normaalihintaisia.

Lisätietoja julkaisuista

Työpajat

ACIS-FI - työpaja

ACIS-FI - työpaja

Aika ja paikka  

29.5.2017 klo 8:30-12:30

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 b, 00610 Helsinki

Kouluttaja

Lehtori, TtM, Riitta Keponen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lehtori, TtM, Sanna Piikki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hinta
130 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen
E-lomakkeella asiantuntijaluento -ilmoittautumisen yhteydessä 11.4.2017 mennessä

VQ-FI - työpaja

VQ-FI - työpaja

Aika ja paikka  

29.5.2017 klo 13-16:30

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5 b, 00610 Helsinki

Kouluttaja

Lehtori, TtM, Riitta Keponen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hinta
130 € + alv 24 %

Ilmoittautuminen
E-lomakkeella asiantuntijaluento -ilmoittautumisen yhteydessä 11.4.2017 mennessä

 

 

Hinta

150 € + alv / asiantuntijaluento

130 € + alv / työpaja

Lisätiedot

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Suunnittelija Marja Pietiläinen
Puh. 040 672 5583
marja.pietilainen (at) metropolia.fi

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Riitta Keponen
Puh. 040 334 5576
riitta.keponen (at) metropolia.fi

Peruutusehdot

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti koulutussuunnittelijalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Muuten Metropolia Ammattikorkeakoulu perii täyden osallistumismaksun. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Hyöty osallistujille

Koulutuksen käytyäsi osaat entistä paremmin

  • arviointimenetelmien käytön
  • tuoda näyttöä omaan työhön arviointimenetelmien kautta
  • kohdentamaan ja tehostamaan tiedonkeruuta asiakkaan tilanteesta
  • tarkastelemaan omaa arviointikäytäntöä

Kouluttajat

Riitta Keponen, TtM, toimintaterapian lehtori

Sanna Piikki, TtM, toimintaterapian lehtori

Toimintaterapia

Aiheeseen liittyvää

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry