Yhteistoiminnalla parempiin tuloksiin - vastavuoroisen suhteen rakentaminen terapiassa 1 op

Miten mahdollistetaan kuntoutujan osallistuminen omaan kuntoutukseensa? Mitä merkitystä sillä on? Mitkä ovat kollektiivista asiantuntijuuden ehdot terapiasuhteessa? Suomessa kehitetty terapeuttisen yhteistoiminnan teoria auttaa ymmärtämään ja toteuttamaan yhteistoimintaa käytännössä. Tule rakentamaan vastavuoroista yhteistoimijuutta ja vahvistamaan omaa osaamistasi yhdessä teorian kehittäjän kanssa.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset esim. toimintaterapeutit, fysioterapeutit, kuntoutus- ja potilasohjaajat, työterveyshuolto, terveydenhoitajat ja tuetun asumisen henkilökunta

Hyöty osallistujalle

Koulutuksen käytyäsi

  • tunnet vastavuoroista yhteistoimijuutta rakentavat osatekijät
  • osaat rakentaa vastavuoroista yhteistoimijuutta
  • ymmärrät, mikä merkitys yhteistoiminnan onnistumisella on kuntoutuksen hyödyllisyyteen

Sisältö

  • Terapeuttisen yhteistoiminnan osatekijät
  • Vastavuoroisen yhteistoimijuuden rakentaminen
  • Osallistujien oman kokemustiedon käyttö

Toteutus

Perehtyminen aiheeseen alustuksen ja yhteiskehittelyn avulla. Koulutuspäivän jälkeen muutaman
yhteistoimintatilanteen reflektio.

Kouluttaja

Yliopettaja Toini Harra, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Toini Harra YTT, toimintaterapeutti, työnohjaaja on väitöskirjatutkimuksessaan tuottanut terapeuttisen yhteistoiminnan teorian. Toinilla on pitkä kokemus kuntoutusalan monialaisena kouluttajana sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. Hän on kouluttanut ja kehittänyt yhteiskehittely-, kumppanuus- ja yhteistoimintapedagogiikkaa useiden erilaisten opiskelija-ja ammattiryhmien kanssa.