Täydennyskoulutus - osallistujatarinat

Asiakastyön kirjaamiskoulutus: Anita Karppinen, ASPA Palvelut Oy

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tarkoituksena oli antaa koko Aspa Palvelut Oy:n henkilöstölle yhtenäinen tietoperusta kirjaamisen lainsäädännöstä, varmistaa neutraalin asiakaslähtöisen kirjaamisen osaaminen sekä edistää asiakastyön kirjaamisen yhtenäisiä toimintakäytäntöjä ja ohjeistusta siirryttäessä Aspa Palvelut Oy:ssä kokonaan sähköisen asiakastietojärjestelmän käyttöön.

1. Kuka olet ja mikä on koulutustaustasi sekä nykyinen ammattisi/työtehtäväsi?

Olen Anita Karppinen ja työskentelen asumispalveluvastaavana Aspa Palvelut Oy:ssä. Koulutukseltani olen sosiaaliohjaaja.

2. Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia?

Yhtä yksittäistä asiaa on vaikea nimetä. Päällimmäiseksi nousee oma huomio siitä, miten kirjaamiseen ”rutinoituu” ja kirjaamisesta tulee yleistävää ja varsin kapea-alaista. Unohtaa perussäännötkin. Ei itsekkään huomaa sitä arjessa, ennen kuin joutuu pohtimaan ja arvioimaan omia kirjaamisia. Olisikin tärkeää, että kirjaamisesta pidettäisiin säännöllisin väliajoin ”kertauskursseja".

3. Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Saimme hyvän pohjan ja selkeät reunaehdot kiinnittää huomiota oikeanlaiseen kirjaamiseen. Opettelemme porukalla kirjaamista ja ennen muuta on syntynyt hyvää keskustelua ja keskustelun pohjalta on olettavissa, että kirjaamisesta tulee asiakaslähtöisempää ja monimuotoisempaa ja silloin siitä on hyötyä kaikkiin työprosesseihin.

Neurologisen fysioterapian täydennyskoulutus: Noora Peltoniemi, Espoon kaupunki, avofysioterapia

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena oli syventää ja päivittää Espoon kaupungin avoterveydenhuollon fysioterapeuttien neurologisen fysioterapian osaamista laaja-alaisesti. Koulutus antoi työyhteisölle mahdollisuuden yhteisten työtapojen kehittämiseen neurologisen fysioterapian alueella.

1. Kuka olet ja mikä on koulutustaustasi sekä nykyinen ammattisi/työtehtäväsi?

Olen Noora Peltoniemi ja koulutukseltani fysioterapeutti (Metropolia AMK 2009). Valmistumisen jälkeen olen täydentänyt osaamistani mm. MET I kokonaisuudella, sekä valmistuin Selkäneuvojaksi nyt keväällä 2013 (Metropolia AMK). Olen saanut hengitysfysioterapian täydennyskoulutuksen (kouluttaja ft Kristiina Jokinen, Lihastautiliitto 2010), mutta muita neurologisen täydennyskoulutuksen kokonaisuuksia minulla ei vielä ole. GAS koulutus (Laurea AMK 2011).

Tällä hetkellä toimin fysioterapeuttina Espoon kaupungin avofysioterapiassa. Työtehtäviini kuuluu polikliininen vastaanotto ja fysioterapeuttinen tutkiminen. Asiakkaita on aina lapsista ikäihmisiin. Suurin osa asiakkaistamme on tule-ongelmaisia, mutta myös pitkäaikaisia neurologisia kuntoutujia. Työni sisältää yksilöllistä ohjausta ja terapiaa, lisäksi pidän 1-3 fysioterapiaryhmää viikossa. Ryhmät ovat olleet neurologisille asiakkaille kohdennettuja tasapainoryhmiä, terapeuttisen laiteharjoittelun ryhmiä sekä yleisallasryhmiä.

2. Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia?

Tärkeänä koulutuksesta jäi mieleeni se, miten aivojen kapasiteettia on mahdollista hyödyntää ja kouluttaa visuaalisten vihjeiden sekä satojen, intensiivisten toistojen kautta. (Tästä näimme videon ensimmäisen koulutuspäivän aikana). Työssäni neurologisten asiakkaiden kanssa kaipaan usein tietoa ja näyttöä siitä, minkälaisella terapialla oikeasti on merkittävää vaikuttavuutta. Mikä frekvenssi riittää ylläpitämään/parantamaan toimintakykyä.

3. Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Toisena koulutuspäivänä observoimme jokaisesta toimipisteestä kuvattuja videoita, joissa oli kuvattu todellinen potilas omassa terapiatilanteessaan. Analysoimme potilaiden tapaa liikkua ja toimia, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, sekä mitä potilaan kanssa olisi mahdollista kokeilla. Työyhteisö oli kokonaisuudessaan tilanteessa mukana, ja saimme toisiltamme hyviä vinkkejä/huomioita, jotka itseltä jäävät herkästi huomaamatta. Etenkin, jos kyseessä on potilas, jonka terapeuttina on toiminut jo pitkään, ja on ikään kuin ”leipiintynyt” hommaan.

Asiakastyön kirjaamiskoulutus: Anita Karppinen, ASPA Palvelut Oy

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tarkoituksena oli antaa koko Aspa Palvelut Oy:n henkilöstölle yhtenäinen tietoperusta kirjaamisen lainsäädännöstä, varmistaa neutraalin asiakaslähtöisen kirjaamisen osaaminen sekä edistää asiakastyön kirjaamisen yhtenäisiä toimintakäytäntöjä ja ohjeistusta siirryttäessä Aspa Palvelut Oy:ssä kokonaan sähköisen asiakastietojärjestelmän käyttöön.

1. Kuka olet ja mikä on koulutustaustasi sekä nykyinen ammattisi/työtehtäväsi?

Olen Anita Karppinen ja työskentelen asumispalveluvastaavana Aspa Palvelut Oy:ssä. Koulutukseltani olen sosiaaliohjaaja.

2. Mikä oli tärkein koulutuksessa oppimasi asia?

Yhtä yksittäistä asiaa on vaikea nimetä. Päällimmäiseksi nousee oma huomio siitä, miten kirjaamiseen ”rutinoituu” ja kirjaamisesta tulee yleistävää ja varsin kapea-alaista. Unohtaa perussäännötkin. Ei itsekkään huomaa sitä arjessa, ennen kuin joutuu pohtimaan ja arvioimaan omia kirjaamisia. Olisikin tärkeää, että kirjaamisesta pidettäisiin säännöllisin väliajoin ”kertauskursseja".

3. Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Saimme hyvän pohjan ja selkeät reunaehdot kiinnittää huomiota oikeanlaiseen kirjaamiseen. Opettelemme porukalla kirjaamista ja ennen muuta on syntynyt hyvää keskustelua ja keskustelun pohjalta on olettavissa, että kirjaamisesta tulee asiakaslähtöisempää ja monimuotoisempaa ja silloin siitä on hyötyä kaikkiin työprosesseihin.